EKL edukaima näitusekoera ja -kasvataja konkursi statuut

Kinnitatud EKL Juhatuses 17.12.2009

Täiendatud EKL juhatuses 06.12./11.12.2012, protokoll nr 19

Kehtib alates 01.01.2010

 

Konkursi üldtingimused

 1. Konkurss viiakse läbi kalendriaasta jooksul.
 2. Konkurss viiakse läbi arvestusaastal Eestis toimunud  kõikide tõugude sertifikaadiõigusega näituste  rühmavõistluste ja BIS võistluste tulemuste põhjal.
 3. Üks kandidaat võib korraga osaleda mitmes võistluskategoorias.
 4. Igas võistluskategoorias läheb ühel kandidaadil arvesse kuni 7 tulemust.
 5. Konkursil osalevad vaid EST registris olevad koerad, kellele näituse toimumise hetkeks ei ole väljastatud Export Pedigreed, ja EKLis registreeritud kennelnimega kasvatajad.
 6. Tulemuste arvestust peab EKL büroo jooksvalt vastavalt näitusekorraldajatelt laekunud aruannetele.
 7. Tulemused tehakse teatavaks järgmise aasta esimese kuu jooksul, täpse kuupäeva määrab EKL juhatus peale näituste kalenderplaani kinnitamist oma otsusega.
 8. Juhul kui tulemuste arvestuses märgatakse vigu, tuleb sellest koheselt informeerida EKL bürood, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel tegema parandusi.
 9. Punktide võrdsuse korral hinnatakse paremaks BIS võistlustel enim kohti saanud koer.

10. Punkte arvestatakse juuniorkoerte, veterankoerte, kasvatajate- ja järglaseklasside konkursil konkreetsel võistluspäeval osalevate koerte arvu järgi, teistel kogu näitusel osalevate koerte arvu järgi.

 

 Võistluskategooriad.

Konkursi võistluskategooriad on: 

A. “Arvestusaasta – AASTA KOER”.

B. “Arvestusaasta – AASTA JUUNIORKOER”.

C. “Arvestusaasta – AASTA VETERANKOER”.

D. “Arvestusaasta – AASTA KASVATAJA”.

E. “Arvestusaasta – AASTA ARETUSKOER”. 

Võistluskategooriate selgitused

A -Konkurss “Arvestusaasta -AASTA KOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale rühmavõistluste ning BIS tulemuste põhjal.

B – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA JUUNIORKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juunioride BIS tulemuste põhjal.

C – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA VETERANKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veteranide BIS tulemuste põhjal.

D – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA KASVATAJA”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud kasvatajale tema kasvatajaklassi  näitusetulemuste põhjal BIS-kasvataja võistlustelt. Punkte arvestatakse iga tõu kohta eraldi.

E – Konkurss “Arvestusaasta – AASTA ARETUSKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud aretuskoerale tema järglasklassi  näitusetulemuste põhjal BIS-järglasteklass ringidest.

Punktitabel

 NÄITUSEL                            ALATES 701 EKSPONENTI        KUNI 700 EKSPONENTI 

BIS-1/ JUN BIS-1/VET BIS-1             30 PUNKTI                                       20 PUNKTI

BIS-2/JUN BIS-2/VET BIS-2              28 PUNKTI                                       18 PUNKTI

BIS-3/JUN BIS- 3/VET BIS-3             27 PUNKTI                                       17 PUNKTI

BIS-4/JUN BIS-4/VET BIS-4              26 PUNKTI                                       16 PUNKTI

 RÜP-1                                               15 PUNKTI                                            10 PUNKTI

RÜP-2                                                13 PUNKTI                                            8 PUNKTI

RÜP-3                                                12 PUNKTI                                             7 PUNKTI

RÜP-4                                                11 PUNKTI                                             6 PUNKTI

 

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL edukaima näitusekoera ja -kasvataja konkursi statuut

Kinnitatud EKL Juhatuses 17.12.2009

Täiendatud EKL juhatuses 06.12./11.12.2012, protokoll nr 19

Kehtib alates 01.01.2010

 

Konkursi üldtingimused

 1. Konkurss viiakse läbi kalendriaasta jooksul.
 2. Konkurss viiakse läbi arvestusaastal Eestis toimunud  kõikide tõugude sertifikaadiõigusega näituste  rühmavõistluste ja BIS võistluste tulemuste põhjal.
 3. Üks kandidaat võib korraga osaleda mitmes võistluskategoorias.
 4. Igas võistluskategoorias läheb ühel kandidaadil arvesse kuni 7 tulemust.
 5. Konkursil osalevad vaid EST registris olevad koerad, kellele näituse toimumise hetkeks ei ole väljastatud Export Pedigreed, ja EKLis registreeritud kennelnimega kasvatajad.
 6. Tulemuste arvestust peab EKL büroo jooksvalt vastavalt näitusekorraldajatelt laekunud aruannetele.
 7. Tulemused tehakse teatavaks järgmise aasta esimese kuu jooksul, täpse kuupäeva määrab EKL juhatus peale näituste kalenderplaani kinnitamist oma otsusega.
 8. Juhul kui tulemuste arvestuses märgatakse vigu, tuleb sellest koheselt informeerida EKL bürood, kes on kohustatud kontrollima andmete õigsust ja vajadusel tegema parandusi.
 9. Punktide võrdsuse korral hinnatakse paremaks BIS võistlustel enim kohti saanud koer.

10. Punkte arvestatakse juuniorkoerte, veterankoerte, kasvatajate- ja järglaseklasside konkursil konkreetsel võistluspäeval osalevate koerte arvu järgi, teistel kogu näitusel osalevate koerte arvu järgi.

 

 Võistluskategooriad.

Konkursi võistluskategooriad on: 

A. “Arvestusaasta – AASTA KOER”.

B. “Arvestusaasta – AASTA JUUNIORKOER”.

C. “Arvestusaasta – AASTA VETERANKOER”.

D. “Arvestusaasta – AASTA KASVATAJA”.

E. “Arvestusaasta – AASTA ARETUSKOER”. 

Võistluskategooriate selgitused

A -Konkurss “Arvestusaasta -AASTA KOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale rühmavõistluste ning BIS tulemuste põhjal.

B – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA JUUNIORKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juunioride BIS tulemuste põhjal.

C – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA VETERANKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veteranide BIS tulemuste põhjal.

D – Konkurss “Arvestusaasta -AASTA KASVATAJA”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud kasvatajale tema kasvatajaklassi  näitusetulemuste põhjal BIS-kasvataja võistlustelt. Punkte arvestatakse iga tõu kohta eraldi.

E – Konkurss “Arvestusaasta – AASTA ARETUSKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud aretuskoerale tema järglasklassi  näitusetulemuste põhjal BIS-järglasteklass ringidest.

Punktitabel

 NÄITUSEL                            ALATES 701 EKSPONENTI        KUNI 700 EKSPONENTI 

BIS-1/ JUN BIS-1/VET BIS-1             30 PUNKTI                                       20 PUNKTI

BIS-2/JUN BIS-2/VET BIS-2              28 PUNKTI                                       18 PUNKTI

BIS-3/JUN BIS- 3/VET BIS-3             27 PUNKTI                                       17 PUNKTI

BIS-4/JUN BIS-4/VET BIS-4              26 PUNKTI                                       16 PUNKTI

 RÜP-1                                               15 PUNKTI                                            10 PUNKTI

RÜP-2                                                13 PUNKTI                                            8 PUNKTI

RÜP-3                                                12 PUNKTI                                             7 PUNKTI

RÜP-4                                                11 PUNKTI                                             6 PUNKTI