EKL-KKK eestseisus

EKL-KKK struktuur

EKL-KKK liikmete nimekiri ning osalemine üldkoosolekutel

EKL-KKK suhtlusvahendid

EKL-KKK 27.02.2016 üldkoosolek valis EKL-KKK eestseisuse koosseisus:

 • Aleksander Andre
 • Maris Luberg
 • Aili Kivinurm
 • Svetlana Zolotnikova
 • Indrek Tirmaste
 • Tatjana Tšernjakova

EKL-KKK tegevuse paremaks koordineerimiseks kasutatakse järgnevaid meilingliste:

Oganisatoorsed e-posti aadressid:

esimees@ekl-kkk.ee – eestseisuse esimees

eestseisus@ekl-kkk.ee – eestseisuse liikmed

tulemused@ekl-kkk.ee – Eesti võistluste koondtulemused (klubidele)

result@ekl-kkk.ee – välismaal toimunud võistluse üksiktulemus (võistlejatele)
Kuulekusalade töögruppide ametlikud e-posti aadressid:

ag@ekl-kkk.ee – agility töögrupp

sk@ekl-kkk.ee – sõnakuulekuse töögrupp

ipo@ekl-kkk.ee – IPO töögrupp

kk@ekl-kkk.ee – kuulekuskoolituse töögrupp

paaste@ekl-kkk.ee – pääste töögrupp

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL-KKK eestseisus

EKL-KKK struktuur

EKL-KKK liikmete nimekiri ning osalemine üldkoosolekutel

EKL-KKK suhtlusvahendid

EKL-KKK 27.02.2016 üldkoosolek valis EKL-KKK eestseisuse koosseisus:

 • Aleksander Andre
 • Maris Luberg
 • Aili Kivinurm
 • Svetlana Zolotnikova
 • Indrek Tirmaste
 • Tatjana Tšernjakova

EKL-KKK tegevuse paremaks koordineerimiseks kasutatakse järgnevaid meilingliste:

Oganisatoorsed e-posti aadressid:

esimees@ekl-kkk.ee – eestseisuse esimees

eestseisus@ekl-kkk.ee – eestseisuse liikmed

tulemused@ekl-kkk.ee – Eesti võistluste koondtulemused (klubidele)

result@ekl-kkk.ee – välismaal toimunud võistluse üksiktulemus (võistlejatele)
Kuulekusalade töögruppide ametlikud e-posti aadressid:

ag@ekl-kkk.ee – agility töögrupp

sk@ekl-kkk.ee – sõnakuulekuse töögrupp

ipo@ekl-kkk.ee – IPO töögrupp

kk@ekl-kkk.ee – kuulekuskoolituse töögrupp

paaste@ekl-kkk.ee – pääste töögrupp