Eesti Kennelliidu üldkoosolek

16.09.14 - 16.08.14


16.09.2014 algusega kell 16:00.

Koosolek toimub Tallinna Vaba Waldorfikooli aulas (Tuulemaa 12). Täpsemad kohalejõudmisjuhendid.

Koosolekul osalejate ning volituste registreerimine algab kell 15:15

PÄEVAKORD:

1. EKL volinike koosoleku juhataja aruanne.

2. EKL juhatuse esimehe aruanne.

3. EKL revisjonikomisjoni aruanne.

4. EKL uus põhikiri (projekt 2014).

5. Muud küsimused.

6. EKL volinike ja volinike koosoleku asendusliikmete tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised.

7. EKL volinike koosolekule volituste andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning EKL juhatuse uute liikmete valimiseks.

8. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja EKL revisjonikomisjoni uute liikmete valimine.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Eesti Kennelliidu üldkoosolek

16.09.14 - 16.08.14


16.09.2014 algusega kell 16:00.

Koosolek toimub Tallinna Vaba Waldorfikooli aulas (Tuulemaa 12). Täpsemad kohalejõudmisjuhendid.

Koosolekul osalejate ning volituste registreerimine algab kell 15:15

PÄEVAKORD:

1. EKL volinike koosoleku juhataja aruanne.

2. EKL juhatuse esimehe aruanne.

3. EKL revisjonikomisjoni aruanne.

4. EKL uus põhikiri (projekt 2014).

5. Muud küsimused.

6. EKL volinike ja volinike koosoleku asendusliikmete tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised.

7. EKL volinike koosolekule volituste andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning EKL juhatuse uute liikmete valimiseks.

8. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja EKL revisjonikomisjoni uute liikmete valimine.