EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

UUDISED:

EKL-KKK eestseisuse koosolek toimub 06.07.2020 kell 18.00 Tallinnas.

Päevakord:
1. EKL-KKK allüksuse 2021.aasta eelarve projekti koostamine
2. Katsekohtuniku statuudi täiendamine PJK katsekohtunike osas
3. Varrukamehe statuudi täiendamine EKL liikmelisuse nõude lisamiseks
4. Koolitajate atestatsioonide kehtivuse ülevaatamine
5. Katsekohtunike hindamisõiguste kehtivuse ülevaatamine
6. Muudatusettepanekud EKL andmebaasi täiendamiseks
7. AG koolitajate pädevuseksami korraldusdetailide kinnitamine
8. KK ja SK koolitajate pädevuseksami korraldusdetailide kinnitamine
9. EKL-KKK liikmete nimekirja ülevaatamine ja passiivsete liikmete välja arvamine
10. EKL-KKK üldkoosoleku kokkukutsumine
11. Muud küsimused

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

UUDISED:

EKL-KKK eestseisuse koosolek toimub 06.07.2020 kell 18.00 Tallinnas.

Päevakord:
1. EKL-KKK allüksuse 2021.aasta eelarve projekti koostamine
2. Katsekohtuniku statuudi täiendamine PJK katsekohtunike osas
3. Varrukamehe statuudi täiendamine EKL liikmelisuse nõude lisamiseks
4. Koolitajate atestatsioonide kehtivuse ülevaatamine
5. Katsekohtunike hindamisõiguste kehtivuse ülevaatamine
6. Muudatusettepanekud EKL andmebaasi täiendamiseks
7. AG koolitajate pädevuseksami korraldusdetailide kinnitamine
8. KK ja SK koolitajate pädevuseksami korraldusdetailide kinnitamine
9. EKL-KKK liikmete nimekirja ülevaatamine ja passiivsete liikmete välja arvamine
10. EKL-KKK üldkoosoleku kokkukutsumine
11. Muud küsimused