EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

UUDISED:

05.01.2019 kell 12:00 toimub Pärnus EKL agility võistluste eeskirja uue versiooni arutelu. Täpne toimumiskoht on selgumisel.

 

Seoses uute FCI agility reeglite kehtestamisega on töös “EKL agility võistluste eeskirja” uus versioon. Eeskirja projekt on siin: https://1drv.ms/b/s!AvqbKvF4r9VOj44htz5i-VlRmVyZLQ
Uue versiooni koostamise põhimõtted:
– ühendab praegused “EKL agility võistluste eeskirjad” http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2018/09/KKK-21-01_2013-EKL-Agility-v?istluste-eeskirjad-01.01.2013.pdf ja “EKL agility võistluste juhendid” http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2016/03/EKL-agility-v?istluste-juhendid-01.01.2013.pdf
– välja jäetud on kõik, mis on kirjeldatud “EKL eksamite ja võistluste eeskirjas” http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2016/03/EKL-koerte-koolitusalade-eksamite-ja-v?istluste-eeskiri-28.05.20141.pdf
– välja jäetud on kõik, mis on juba kirjas “FCI agility eeskirjades” http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2018/09/KKK-21-02_2018_FCI-Agility-eeskirjad.pdf

Uutes eeskirjades tuleb selgeks rääkida sellised teemad:
– klassivahetused
– suurusrühmad, kas teeme uued suurusrühmad?
– võistlusraamatute täitmine- kõik tulemused vs. ainult puhtad
– ideaalaja ja maksimumaja määramine
– koera suurusrühma muutmine
– liikumine võistlusklasside vahel- AG-2 klassi jäämine, tagasi liikumine
– ja palju palju muud

Oodatud on kõik huvilised, kes tahavad Eestis kehtivate reeglite osas kaasa rääkida. Punktide hääletamisel ja otsuste vastu võtmisel on hääleõiguslikud igast klubist üks esindaja ja EKL agility kohtunikud.

 

Lugupidamisega,

 

Indrek Tirmaste

———————

EKL-KKK eestseisus

 

Eesti Kennelliidu Koerte Koolitust Koordineeriv Kogu
korraldab
Loeng uutest IPO-R eeskirjadest
3.veebruaril 2019 algusega kell 16:00
Eesti Kennelliidu büroo seminariruumis, Alajaama 8, Tallinn
Lektorid: Monika Rusing ja Margot Luukas
Loeng käsitleb päästekoerte koolitusala IPO-R eeskirjade muudatusi võrreldes
kuni 31.12.2018 kehtinud IPO-R eeskirjadega vastavalt 04.11.2018 Saksamaal
toimunud FCI kohtunike koolitusel käsitletule.
Osa võtma on oodatud nii päästealade koolitajad ja harrastajad kui ka teised
huvilised, kes soovivad päästekoerte koolitusaladega põhjalikumalt tutvuda.
Loengu kestvus 2-3 tundi.
Osavõtutasu: 15 eurot
Osalemiseks saada e-kiri aadressile [email protected] hiljemalt
30.jaanuariks ning kanna osalustasu MTÜ Eesti Kennelliit arveldusarvele
EE522200221007123183, selgitusse „IPO-R loeng“

 

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

UUDISED:

05.01.2019 kell 12:00 toimub Pärnus EKL agility võistluste eeskirja uue versiooni arutelu. Täpne toimumiskoht on selgumisel.

 

Seoses uute FCI agility reeglite kehtestamisega on töös “EKL agility võistluste eeskirja” uus versioon. Eeskirja projekt on siin: https://1drv.ms/b/s!AvqbKvF4r9VOj44htz5i-VlRmVyZLQ
Uue versiooni koostamise põhimõtted:
– ühendab praegused “EKL agility võistluste eeskirjad” http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2018/09/KKK-21-01_2013-EKL-Agility-v?istluste-eeskirjad-01.01.2013.pdf ja “EKL agility võistluste juhendid” http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2016/03/EKL-agility-v?istluste-juhendid-01.01.2013.pdf
– välja jäetud on kõik, mis on kirjeldatud “EKL eksamite ja võistluste eeskirjas” http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2016/03/EKL-koerte-koolitusalade-eksamite-ja-v?istluste-eeskiri-28.05.20141.pdf
– välja jäetud on kõik, mis on juba kirjas “FCI agility eeskirjades” http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2018/09/KKK-21-02_2018_FCI-Agility-eeskirjad.pdf

Uutes eeskirjades tuleb selgeks rääkida sellised teemad:
– klassivahetused
– suurusrühmad, kas teeme uued suurusrühmad?
– võistlusraamatute täitmine- kõik tulemused vs. ainult puhtad
– ideaalaja ja maksimumaja määramine
– koera suurusrühma muutmine
– liikumine võistlusklasside vahel- AG-2 klassi jäämine, tagasi liikumine
– ja palju palju muud

Oodatud on kõik huvilised, kes tahavad Eestis kehtivate reeglite osas kaasa rääkida. Punktide hääletamisel ja otsuste vastu võtmisel on hääleõiguslikud igast klubist üks esindaja ja EKL agility kohtunikud.

 

Lugupidamisega,

 

Indrek Tirmaste

———————

EKL-KKK eestseisus

 

Eesti Kennelliidu Koerte Koolitust Koordineeriv Kogu
korraldab
Loeng uutest IPO-R eeskirjadest
3.veebruaril 2019 algusega kell 16:00
Eesti Kennelliidu büroo seminariruumis, Alajaama 8, Tallinn
Lektorid: Monika Rusing ja Margot Luukas
Loeng käsitleb päästekoerte koolitusala IPO-R eeskirjade muudatusi võrreldes
kuni 31.12.2018 kehtinud IPO-R eeskirjadega vastavalt 04.11.2018 Saksamaal
toimunud FCI kohtunike koolitusel käsitletule.
Osa võtma on oodatud nii päästealade koolitajad ja harrastajad kui ka teised
huvilised, kes soovivad päästekoerte koolitusaladega põhjalikumalt tutvuda.
Loengu kestvus 2-3 tundi.
Osavõtutasu: 15 eurot
Osalemiseks saada e-kiri aadressile [email protected] hiljemalt
30.jaanuariks ning kanna osalustasu MTÜ Eesti Kennelliit arveldusarvele
EE522200221007123183, selgitusse „IPO-R loeng“