EKL liikmesorganisatsioonile:

Eesti Kennelliidu põhikiri

EKL valimiste reglement

EKL saali kasutamise kord

Näituste korraldamine:

EKL näituste eeskiri alates 01.01.2018
Lisa 1: EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standard.
Lisa 2: EKL kalenderplaani kantud üritusel osalemiseks koertele esitatavad vaktsineerimisnõuded (alates 01.01.2016)
EKL/FCI poolt määratud osalemiskeelud.

EKL tõust või tõuvariatsioonist üleviimise kord

EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri

EKL näitusetaotluste menetlemise kord

EKL näituse vaatleja statuut

EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend

Võistluste korraldamine:

Eestis jahiks kasutatavad koeratõud

EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskiri

Rahvusvaheliste töökoerte katsete eeskirja raames toimuvate alade eksamite/võistluste taotlemise juhend

Rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjad

IPO-R eeskirjad

EKL sõnakuulelikkuse eeskirjad ja võistluste korraldamise juhend

EKL kuulekuskoolituse eeskirjad

EKL põllujäljekatse eeskirjad

EKL agility eeskirjad

Tõukohaste erinõuete taotlemine:

Erinõuete taotlus EKL liikmesorganisatsioonidele

Aretuseeskirja koostamise juhend

EKL teadus-aretusnõukogu töökord

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL liikmesorganisatsioonile:

Eesti Kennelliidu põhikiri

EKL valimiste reglement

EKL saali kasutamise kord

Näituste korraldamine:

EKL näituste eeskiri alates 01.01.2018
Lisa 1: EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standard.
Lisa 2: EKL kalenderplaani kantud üritusel osalemiseks koertele esitatavad vaktsineerimisnõuded (alates 01.01.2016)
EKL/FCI poolt määratud osalemiskeelud.

EKL tõust või tõuvariatsioonist üleviimise kord

EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri

EKL näitusetaotluste menetlemise kord

EKL näituse vaatleja statuut

EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend

Võistluste korraldamine:

Eestis jahiks kasutatavad koeratõud

EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskiri

Rahvusvaheliste töökoerte katsete eeskirja raames toimuvate alade eksamite/võistluste taotlemise juhend

Rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjad

IPO-R eeskirjad

EKL sõnakuulelikkuse eeskirjad ja võistluste korraldamise juhend

EKL kuulekuskoolituse eeskirjad

EKL põllujäljekatse eeskirjad

EKL agility eeskirjad

Tõukohaste erinõuete taotlemine:

Erinõuete taotlus EKL liikmesorganisatsioonidele

Aretuseeskirja koostamise juhend

EKL teadus-aretusnõukogu töökord