EKL juhatuse järgmise koosoleku päevakord

EKL juhatuse korraline koosolek toimub 09.02.2017 algusega kell 18.00 EKL saalis (Tuisu 2A, Tallinn).

Materjalide esitamise tähtaeg on 10 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

PÄEVAKORD:

 1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt*.
 2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated*.
 3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded.
 4. Ettepanek EKL volinike koosoleku juhatajale EKL volinike erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.
 5. EKL büroo juhataja sõnavõtt.
 6. EKL esindajate lähetused*.
 7. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid*.
 8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine*.
 9. EKL vaidlusasjade materjalid.
 10. Galina Knyazeva pöördumine.
 11. Maria Linti taotlus aretuseriloa andmiseks koera EST-03695/12 paaritamiseks.
 12. Lääne-Harju KKK taotlus seoses kennelnõustaja koolitusega Soomes.
 13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused.
 14. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused*.
 15. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu.

 

 

 

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL juhatuse järgmise koosoleku päevakord

EKL juhatuse korraline koosolek toimub 09.02.2017 algusega kell 18.00 EKL saalis (Tuisu 2A, Tallinn).

Materjalide esitamise tähtaeg on 10 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

PÄEVAKORD:

 1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt*.
 2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated*.
 3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded.
 4. Ettepanek EKL volinike koosoleku juhatajale EKL volinike erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.
 5. EKL büroo juhataja sõnavõtt.
 6. EKL esindajate lähetused*.
 7. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid*.
 8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine*.
 9. EKL vaidlusasjade materjalid.
 10. Galina Knyazeva pöördumine.
 11. Maria Linti taotlus aretuseriloa andmiseks koera EST-03695/12 paaritamiseks.
 12. Lääne-Harju KKK taotlus seoses kennelnõustaja koolitusega Soomes.
 13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused.
 14. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused*.
 15. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu.