EKL juhatuse järgmise koosoleku päevakord

EKL juhatuse järgmine korraline koosolek toimub 13.09.2018.a. algusega kell 18.00 EKL saalis (Alajaama 8).

Jätkukoosolek toimub esmaspäevad, 24. septembril kl 17.30 EKL saalis (Alajaama 8).

Koosoleku päevakord:

1. EKL Juhatuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine
2. EKL Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt*
3. EKL Näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated*
4. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine *
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded
5.1. Majandusaasta aruande kinnitamine
5.2. EKL 2019.a. eelarve
5.3. EKL peasponsori konkurss ja väljakuulutamine
5.4. EKL juhatuse otsuse 12.12.2017, protokoll 17 p.24 tühistamine
5.5. EKL büroo töökorraldus
5.6. Liikmete vastuvõtt-väljaarvamine
5.7. Bernhardiinide pesakondade ülevaatused (jätkuv käsitlus)
5.8. Pärnu PKK kulude tasaarveldus (jätkuv käsitlus)
6. EKL liikmesorganisatsioonide näituste-, katsete ja muude ürituste taotlused
7. Ülevaade hurtade maastikujooksu 2019.a. EM korraldusest
8. Agility MM korraldusküsimused
8.1.  Korraldustoimkonna muutmine
8.2. Ürituse korraldusfirmaga seonduv
8.3. Galican takistused, koduleht, reklaam, livestream
9. EKL volinike koosoleku juubeliaasta töörühma pöördumine
10. M.Merima ja K.Rjadnev-Meristo sõnavõtt
11. Isikute ja liikmesorganisatsioonide avaldused, taotlused ja pöördumised
11.1. K.T. avaldus Euroopa Võitja finaalvõistlustel osalemise kohta
11.2. M.K. ja A.L. avaldus LHKKK poolt korraldatud kasvatajakoolituse kohta
11.3. A.T. avaldus katsekohtunik M.R. käitumises
11.4. Eesti Grifoonide TÜ pöördumised
11.5. A.N. avaldus
11.6. N.S.-M. Pöördumine
11.7. Kennelis Berrypets sündinud pesakonna registreerimisega seonduv
11.8. K.B. avaldus (jätkuv käsitlus)
12. EKL-KKK taotlus

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL juhatuse järgmise koosoleku päevakord

EKL juhatuse järgmine korraline koosolek toimub 13.09.2018.a. algusega kell 18.00 EKL saalis (Alajaama 8).

Jätkukoosolek toimub esmaspäevad, 24. septembril kl 17.30 EKL saalis (Alajaama 8).

Koosoleku päevakord:

1. EKL Juhatuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine
2. EKL Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt*
3. EKL Näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated*
4. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine *
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded
5.1. Majandusaasta aruande kinnitamine
5.2. EKL 2019.a. eelarve
5.3. EKL peasponsori konkurss ja väljakuulutamine
5.4. EKL juhatuse otsuse 12.12.2017, protokoll 17 p.24 tühistamine
5.5. EKL büroo töökorraldus
5.6. Liikmete vastuvõtt-väljaarvamine
5.7. Bernhardiinide pesakondade ülevaatused (jätkuv käsitlus)
5.8. Pärnu PKK kulude tasaarveldus (jätkuv käsitlus)
6. EKL liikmesorganisatsioonide näituste-, katsete ja muude ürituste taotlused
7. Ülevaade hurtade maastikujooksu 2019.a. EM korraldusest
8. Agility MM korraldusküsimused
8.1.  Korraldustoimkonna muutmine
8.2. Ürituse korraldusfirmaga seonduv
8.3. Galican takistused, koduleht, reklaam, livestream
9. EKL volinike koosoleku juubeliaasta töörühma pöördumine
10. M.Merima ja K.Rjadnev-Meristo sõnavõtt
11. Isikute ja liikmesorganisatsioonide avaldused, taotlused ja pöördumised
11.1. K.T. avaldus Euroopa Võitja finaalvõistlustel osalemise kohta
11.2. M.K. ja A.L. avaldus LHKKK poolt korraldatud kasvatajakoolituse kohta
11.3. A.T. avaldus katsekohtunik M.R. käitumises
11.4. Eesti Grifoonide TÜ pöördumised
11.5. A.N. avaldus
11.6. N.S.-M. Pöördumine
11.7. Kennelis Berrypets sündinud pesakonna registreerimisega seonduv
11.8. K.B. avaldus (jätkuv käsitlus)
12. EKL-KKK taotlus