Üldkoosolek

Vastavalt EKL põhikirjale, toimub üldkoosolek vähemalt iga 36 kuu järgi. Olles EKL-i kõrgeim juhtorgan, määrab EKL üldkoosolek EKL-i tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise EKL-i juhatusele. Üldkoosolekul saavad osaleda vaid EKL liikmed, kellele edastatakse kutse üldjuhul 3 nädalat enne toimumist ajakirja „Koer“ vahendusel või lihtkirjana. Üldkoosolek valib 25-49 volinikku ning revisjonikomisjoni üldkoosolekule järgnevaks 36 kuuks.

EKL üldkoosolekute protokollid:

protokoll 30.04.2011 – lisa 3: EKL uus põhikiri (kehtiv alates 01.01.2012)

protokoll 17.09.2011

Järgmine korraline Eesti Kennelliidu üldkoosolek toimub 16.09. 2014 algusega kell 16.00.

Koosolek toimub Tallinna Vaba Waldorfikooli aulas (Tuulemaa 12). Täpsemad kohalejõudmisjuhendid.

Koosolekul osalejate ning volituste registreerimine algab kell 15:15

PÄEVAKORD:

1. EKL volinike koosoleku juhataja aruanne.

2. EKL juhatuse esimehe aruanne.

3. EKL revisjonikomisjoni aruanne.

4. EKL uus põhikiri (projekt 2014).

5. Muud küsimused.

6. EKL volinike ja volinike koosoleku asendusliikmete tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised.

7. EKL volinike koosolekule volituste andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning EKL juhatuse uute liikmete valimiseks.

8. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja EKL revisjonikomisjoni uute liikmete valimine.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Üldkoosolek

Vastavalt EKL põhikirjale, toimub üldkoosolek vähemalt iga 36 kuu järgi. Olles EKL-i kõrgeim juhtorgan, määrab EKL üldkoosolek EKL-i tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise EKL-i juhatusele. Üldkoosolekul saavad osaleda vaid EKL liikmed, kellele edastatakse kutse üldjuhul 3 nädalat enne toimumist ajakirja „Koer“ vahendusel või lihtkirjana. Üldkoosolek valib 25-49 volinikku ning revisjonikomisjoni üldkoosolekule järgnevaks 36 kuuks.

EKL üldkoosolekute protokollid:

protokoll 30.04.2011 – lisa 3: EKL uus põhikiri (kehtiv alates 01.01.2012)

protokoll 17.09.2011

Järgmine korraline Eesti Kennelliidu üldkoosolek toimub 16.09. 2014 algusega kell 16.00.

Koosolek toimub Tallinna Vaba Waldorfikooli aulas (Tuulemaa 12). Täpsemad kohalejõudmisjuhendid.

Koosolekul osalejate ning volituste registreerimine algab kell 15:15

PÄEVAKORD:

1. EKL volinike koosoleku juhataja aruanne.

2. EKL juhatuse esimehe aruanne.

3. EKL revisjonikomisjoni aruanne.

4. EKL uus põhikiri (projekt 2014).

5. Muud küsimused.

6. EKL volinike ja volinike koosoleku asendusliikmete tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised.

7. EKL volinike koosolekule volituste andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning EKL juhatuse uute liikmete valimiseks.

8. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja EKL revisjonikomisjoni uute liikmete valimine.