Üldkoosolek

Vastavalt EKL põhikirjale, toimub üldkoosolek vähemalt iga 36 kuu järgi. Olles EKL-i kõrgeim juhtorgan, määrab EKL üldkoosolek EKL-i tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise EKL-i juhatusele. Üldkoosolekul saavad osaleda vaid EKL liikmed, kellele edastatakse kutse üldjuhul 3 nädalat enne toimumist ajakirja „Koer“ vahendusel või lihtkirjana. Üldkoosolek valib 25-49 volinikku ning revisjonikomisjoni üldkoosolekule järgnevaks 36 kuuks.

EKL üldkoosolekute protokollid:

protokoll 30.04.2011 – lisa 3: EKL uus põhikiri (kehtiv alates 01.01.2012)

protokoll 17.09.2011

Järgmine korraline Eesti Kennelliidu üldkoosolek toimub 16.09. 2014. kell 16.00

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Üldkoosolek

Vastavalt EKL põhikirjale, toimub üldkoosolek vähemalt iga 36 kuu järgi. Olles EKL-i kõrgeim juhtorgan, määrab EKL üldkoosolek EKL-i tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise EKL-i juhatusele. Üldkoosolekul saavad osaleda vaid EKL liikmed, kellele edastatakse kutse üldjuhul 3 nädalat enne toimumist ajakirja „Koer“ vahendusel või lihtkirjana. Üldkoosolek valib 25-49 volinikku ning revisjonikomisjoni üldkoosolekule järgnevaks 36 kuuks.

EKL üldkoosolekute protokollid:

protokoll 30.04.2011 – lisa 3: EKL uus põhikiri (kehtiv alates 01.01.2012)

protokoll 17.09.2011

Järgmine korraline Eesti Kennelliidu üldkoosolek toimub 16.09. 2014. kell 16.00