EKL volinike koosoleku päevakord

EKL volinike  28.11.2017 koosoleku jätkukoosolek toimub 09.01.2018 kell 18.00 EKL saalis (Alajaama  8, Tallinn).

PÄEVAKORD:

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt.

1.1. Ülevaade 2017. aasta eelarvetäitmisest.

1.2. EKL 2018. aasta eelarve projekt.

2. EKL juhatuse liikmete lepingud.

2.1. Lepingute sõlmimise tingimused.

2.2. EKL volinike koosoleku juhatajale EKL juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks volituste andmine.

3. EKL teenetemärkide kandidaadid.

4. EKL juhatuse küsimused ja ettepanekud seoses alates 01.07.2017 kehtiva EKL kennelnimemäärusega.

5. EKL juhatuse ettepanek EKL näituste eeskirja täiendamiseks.

6. EKL liikmete avaldused.

6.1. Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokseritele EST CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja täiendamiseks

6.2. Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlus šveitsi valgete lambakoerte aretuserinõuete kehtivusaja pikendamiseks

….

7. EKL-TAN ettepanek EKL tõuraamatumääruse muutmiseks.

8. EKL poolt alates 01.07.2017 tunnustatud töökatsetega tõugudele EST CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsed (jätkuv käsitlus).

9. Šveitsi Kennelklubi taotlus kontinentaalse buldogi tunnustamiseks.

10. Ameerika Kennel Klubi taotlus toy foksterjeri tunnustamiseks.

11. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt ja koosoleku töökorralduslikud küsimused.

11.1. EKL volinike koosolekute kuupäevad.

11.2. EKL volinike sõidukompensatsioon.

11.3. EKL volinike koosoleku assistent

11.4. EKL revisjonikomisjoni liikmete sõidukompensatsioon.

11.5. EKL volinike koosoleku 2018. aasta eelarve.

11.6. EKL volinike koosoleku töörühmade moodustamine.

 

 

 

 

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL volinike koosoleku päevakord

EKL volinike  28.11.2017 koosoleku jätkukoosolek toimub 09.01.2018 kell 18.00 EKL saalis (Alajaama  8, Tallinn).

PÄEVAKORD:

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt.

1.1. Ülevaade 2017. aasta eelarvetäitmisest.

1.2. EKL 2018. aasta eelarve projekt.

2. EKL juhatuse liikmete lepingud.

2.1. Lepingute sõlmimise tingimused.

2.2. EKL volinike koosoleku juhatajale EKL juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks volituste andmine.

3. EKL teenetemärkide kandidaadid.

4. EKL juhatuse küsimused ja ettepanekud seoses alates 01.07.2017 kehtiva EKL kennelnimemäärusega.

5. EKL juhatuse ettepanek EKL näituste eeskirja täiendamiseks.

6. EKL liikmete avaldused.

6.1. Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokseritele EST CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja täiendamiseks

6.2. Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlus šveitsi valgete lambakoerte aretuserinõuete kehtivusaja pikendamiseks

….

7. EKL-TAN ettepanek EKL tõuraamatumääruse muutmiseks.

8. EKL poolt alates 01.07.2017 tunnustatud töökatsetega tõugudele EST CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsed (jätkuv käsitlus).

9. Šveitsi Kennelklubi taotlus kontinentaalse buldogi tunnustamiseks.

10. Ameerika Kennel Klubi taotlus toy foksterjeri tunnustamiseks.

11. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt ja koosoleku töökorralduslikud küsimused.

11.1. EKL volinike koosolekute kuupäevad.

11.2. EKL volinike sõidukompensatsioon.

11.3. EKL volinike koosoleku assistent

11.4. EKL revisjonikomisjoni liikmete sõidukompensatsioon.

11.5. EKL volinike koosoleku 2018. aasta eelarve.

11.6. EKL volinike koosoleku töörühmade moodustamine.