EKL teenuste hinnakiri

EKL teenuste hinnakiri alates 01.01.2016.

Kinnitatud EKL juhatuses  02.12.2010 otsus nr.02 protokoll nr. 12
Täiendatud EKL juhatuse protokolliga nr 8, 11.08.2011 (stardimaks – kehtiv alates 01.01.2012)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 6, 15.03.2012 (koopiate tegemise tasu , Export Pedigree väljastamise tasu)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 11, 19.04.2012 (Export Pedigree väljastamise tasu)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 7, 10.07.2014 (üle 6-kuuse pesakonna registreerimise tasu)
Muudetud EKL juhatuses protokolliga nr 10, 09.10.2014 (kiirteenus)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 2, 12.02.2015 (SERT-i tasu)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 3, 12.03.2015 (kood 1039)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 5, 07.05.2015 (koodid 1085-1087)

Kinnitatud EKL üldkoosolekul 17.09.2011.a.

Kood Teenus Hind (eurodes)
Liikmele / mitteliikmele

Liikmestaatuse saamisega seonduv


1000 Sisseastumismaks 10.- €
1001 Aastane liikmemaks 15.- €
1002 Aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele 28.- €
1003 Ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel 150,- €
1004 Liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks 15.- €

Registreerimistunnistusega seonduv


1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele, v.a. juhul, kui pesakonna registreerimise avaldusele on koheselt lisatud täpne nimekiri, millistele kutsikatele taotletakse Export Pedigree koos vastavate kutsikate ID-märgistuse ja uute omanike andmetega 13.- € / 26.- €
1006 Export Pedigree tagasivahetamine 2.- / €4.- €
1007 Koera EST-registrisse kandmine 12.- € / 23.- €
1008 Täiendavad kirjed registreerimistunnistusele 2.- € / 4.- €
1009 Registreerimistunnistuse dublikaadi väljastamine 20.- € / 39.- €

 

Pesakonna registreerimisega seonduv*


* Tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu Tõuraamatu määruse ja selle lisadega kehtestatud nõuded

Kehtib alates 01.06.2006 (EKL Juhatuse protokoll nr 2, 16.02.2006)

1010 Kuni 3-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 13.- / 20.- €
1011 3- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 52.- / 77.- €
1012 üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 100.-/200.- €

 

Tiitlite vormistamisega seonduv


1027A EST V CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.- / 35.-€
1027B EST V CH tiitli vormistamine (diplom) 10.-/ 20.–€
1080A EST J CH/EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.-/ 35.- €
1080B EST J CH/EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom) 10.-/ 20.–€
1081A BALT J CH/BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.- / 15.- €
1081B BALT J CH/BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom) 10.-€
1082A BALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.-/ 25.- €
1082B BALT CH tiitli vormistamine (diplom) 10.-/ 20.-€
1084 Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.- / 20.- €
1085 Eesti koerte LTU J CH/LTU VET CH/LTU CH tiitlitaotluse vahendamine Leedu Kennelliitu 22.- €
1086 Eesti koerte LVA J CH/LVA VET CH/LVA CH tiitlitaotluse vahendamine Läti Kennelliitu 22.- €
1087 Eesti koerte POL CH tiitli vahendamine Poola Kennelliitu 25.- €

Kennelnimega seonduv


1029 Kennelnime vormistamise tasu 7.- €
1030 Kenneli liikmemaks (ühekordne) 58.- €
1031 Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne) 20.- €
1032 Liikme väljaarvamine kennelist 20.- €

Terviseuuringutega seonduv


1033 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamine düsplaasia astme määramiseks * 13.- / 26.- €
1034 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamise protesti käsitlemistasu 160.- €
1035 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamise protesti kautsion: ** 26.-/ 52 €

Välimikukohtuniku / koolitaja  staatuse saamisega seonduv


1036 EKL koolitaja pädevuseksami tasu 6.- €
1037 EKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks tasuta
1038 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord) 10.- €
1039 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas jne kord) 16.- €

Reklaami avaldamisega seonduv


1040 Esikaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 302.- €
1041 Tagakaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 302.- €
1042 Tagakaane väliskülg (värviline) ajakirjas “Koer” 453.- €
1043 Siselehekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 221 €
1044 Siselehekülg (must-valge) ajakirjas “Koer” 114.- €
1045 ½ siselehekülge (värviline) ajakirjas “Koer” 151.-€
1046 ½ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” 61.- €
1047 ¼ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” 31.- €
1048 Poster (värviline) ajakirjas “Koer” 378 €
1049 Reklaami kujundamine ajakirjas “Koer” +10%
1050 Korduvreklaami muutmata kujul ajakirjas “Koer” -20%
1051 EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendil tasuta
1062 Reklaambanner EKL koduleheküljel **** 13.- € / nädal
1078 Viide tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal) *** 4- € / nädal
1079 Eesti kenneli viit kodulehel tasuta

 

Üritustega seonduv


1053A EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma/kõkide tõugude/rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi, ning kõikidele erinäitustele) 1.- €
1053B EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma/kõkide tõugude/rahvusvaheliste näituste puhul, mille kataloogi koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi) 2.- €
1054 EKL liikmesorganistatsiooni näitusele registreerimine EKL büroos +10% reg. tasust
EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks 0,50 €

Teabe väljastamisega seonduv


1055 Teabe väljastamine EKL registris olevate koerte kohta (EKL liikmesorganisatsioonidele), ühe koera eest 1.- €
1056 EKL registreerimistunnistusel oleva teabe väljastamine EST-registris oleva koera kohta, ühe koera eest 2.- € / 3.- €
1083 Arhiivipäring, ühe koera eest 2.- €

Registrimääruse rikkumisega seonduv


(kood 1057-1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010-1011 hindadega)

1057 Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine +1000%
kogumaksumusest
1058 Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine +500%
kogumaksumusest
1059 Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine +1000%
kogumaksumusest
1060 Esmakordsel Registrimääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 64.-€
iga kutsikas
1061 Esmakordsel Registrimääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 320.-€
kogu pesakond
1062 Teistkordsel Registrimääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine +128.- €
iga kutsikas
1063 Teistkordsel Registrimääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine + 640.- €
kogu pesakond
1064 Sama koeraga kolmandal korral Registrimääruse rikkumisel (sõltumata kutsikate arvust) +640.- €
iga kutsikas
1065 Andmete muutmine peale pesakonna tõuraamatusse kandmist +200%
kogumaksumusest

Muu


1070 Lihtkiri Eesti piires (EKLilt tellitud saadetis) 1.-
1071 Tähitud kiri Eesti piires (EKLilt tellitud saadetis) 3.-€
Tähitud kiri välismaale ( EKLilt tellituds aadetis) 4.-
1072 Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuaegadel) +100%

 

Märkused

  1. * EKL ei vastuta röntgenfilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead.
  2. ** Kautsion tagastatakse juhul kui maksja protest rahuldatakse.
  3. *** alates 3 kuust -20%
  4. **** Bänneri tingimused

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL teenuste hinnakiri

EKL teenuste hinnakiri alates 01.01.2016.

Kinnitatud EKL juhatuses  02.12.2010 otsus nr.02 protokoll nr. 12
Täiendatud EKL juhatuse protokolliga nr 8, 11.08.2011 (stardimaks – kehtiv alates 01.01.2012)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 6, 15.03.2012 (koopiate tegemise tasu , Export Pedigree väljastamise tasu)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 11, 19.04.2012 (Export Pedigree väljastamise tasu)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 7, 10.07.2014 (üle 6-kuuse pesakonna registreerimise tasu)
Muudetud EKL juhatuses protokolliga nr 10, 09.10.2014 (kiirteenus)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 2, 12.02.2015 (SERT-i tasu)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 3, 12.03.2015 (kood 1039)
Muudetud EKL juhatuse protokolliga nr 5, 07.05.2015 (koodid 1085-1087)

Kinnitatud EKL üldkoosolekul 17.09.2011.a.

Kood Teenus Hind (eurodes)
Liikmele / mitteliikmele

Liikmestaatuse saamisega seonduv


1000 Sisseastumismaks 10.- €
1001 Aastane liikmemaks 15.- €
1002 Aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele 28.- €
1003 Ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel 150,- €
1004 Liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks 15.- €

Registreerimistunnistusega seonduv


1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele, v.a. juhul, kui pesakonna registreerimise avaldusele on koheselt lisatud täpne nimekiri, millistele kutsikatele taotletakse Export Pedigree koos vastavate kutsikate ID-märgistuse ja uute omanike andmetega 13.- € / 26.- €
1006 Export Pedigree tagasivahetamine 2.- / €4.- €
1007 Koera EST-registrisse kandmine 12.- € / 23.- €
1008 Täiendavad kirjed registreerimistunnistusele 2.- € / 4.- €
1009 Registreerimistunnistuse dublikaadi väljastamine 20.- € / 39.- €

 

Pesakonna registreerimisega seonduv*


* Tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu Tõuraamatu määruse ja selle lisadega kehtestatud nõuded

Kehtib alates 01.06.2006 (EKL Juhatuse protokoll nr 2, 16.02.2006)

1010 Kuni 3-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 13.- / 20.- €
1011 3- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 52.- / 77.- €
1012 üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 100.-/200.- €

 

Tiitlite vormistamisega seonduv


1027A EST V CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.- / 35.-€
1027B EST V CH tiitli vormistamine (diplom) 10.-/ 20.–€
1080A EST J CH/EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.-/ 35.- €
1080B EST J CH/EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom) 10.-/ 20.–€
1081A BALT J CH/BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.- / 15.- €
1081B BALT J CH/BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom) 10.-€
1082A BALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.-/ 25.- €
1082B BALT CH tiitli vormistamine (diplom) 10.-/ 20.-€
1084 Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 10.- / 20.- €
1085 Eesti koerte LTU J CH/LTU VET CH/LTU CH tiitlitaotluse vahendamine Leedu Kennelliitu 22.- €
1086 Eesti koerte LVA J CH/LVA VET CH/LVA CH tiitlitaotluse vahendamine Läti Kennelliitu 22.- €
1087 Eesti koerte POL CH tiitli vahendamine Poola Kennelliitu 25.- €

Kennelnimega seonduv


1029 Kennelnime vormistamise tasu 7.- €
1030 Kenneli liikmemaks (ühekordne) 58.- €
1031 Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne) 20.- €
1032 Liikme väljaarvamine kennelist 20.- €

Terviseuuringutega seonduv


1033 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamine düsplaasia astme määramiseks * 13.- / 26.- €
1034 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamise protesti käsitlemistasu 160.- €
1035 Puusa- ja küünarliigeste röntgenfilmide hindamise protesti kautsion: ** 26.-/ 52 €

Välimikukohtuniku / koolitaja  staatuse saamisega seonduv


1036 EKL koolitaja pädevuseksami tasu 6.- €
1037 EKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks tasuta
1038 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord) 10.- €
1039 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas jne kord) 16.- €

Reklaami avaldamisega seonduv


1040 Esikaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 302.- €
1041 Tagakaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 302.- €
1042 Tagakaane väliskülg (värviline) ajakirjas “Koer” 453.- €
1043 Siselehekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 221 €
1044 Siselehekülg (must-valge) ajakirjas “Koer” 114.- €
1045 ½ siselehekülge (värviline) ajakirjas “Koer” 151.-€
1046 ½ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” 61.- €
1047 ¼ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” 31.- €
1048 Poster (värviline) ajakirjas “Koer” 378 €
1049 Reklaami kujundamine ajakirjas “Koer” +10%
1050 Korduvreklaami muutmata kujul ajakirjas “Koer” -20%
1051 EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendil tasuta
1062 Reklaambanner EKL koduleheküljel **** 13.- € / nädal
1078 Viide tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal) *** 4- € / nädal
1079 Eesti kenneli viit kodulehel tasuta

 

Üritustega seonduv


1053A EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma/kõkide tõugude/rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi, ning kõikidele erinäitustele) 1.- €
1053B EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma/kõkide tõugude/rahvusvaheliste näituste puhul, mille kataloogi koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi) 2.- €
1054 EKL liikmesorganistatsiooni näitusele registreerimine EKL büroos +10% reg. tasust
EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks 0,50 €

Teabe väljastamisega seonduv


1055 Teabe väljastamine EKL registris olevate koerte kohta (EKL liikmesorganisatsioonidele), ühe koera eest 1.- €
1056 EKL registreerimistunnistusel oleva teabe väljastamine EST-registris oleva koera kohta, ühe koera eest 2.- € / 3.- €
1083 Arhiivipäring, ühe koera eest 2.- €

Registrimääruse rikkumisega seonduv


(kood 1057-1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010-1011 hindadega)

1057 Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine +1000%
kogumaksumusest
1058 Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine +500%
kogumaksumusest
1059 Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine +1000%
kogumaksumusest
1060 Esmakordsel Registrimääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 64.-€
iga kutsikas
1061 Esmakordsel Registrimääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 320.-€
kogu pesakond
1062 Teistkordsel Registrimääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine +128.- €
iga kutsikas
1063 Teistkordsel Registrimääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine + 640.- €
kogu pesakond
1064 Sama koeraga kolmandal korral Registrimääruse rikkumisel (sõltumata kutsikate arvust) +640.- €
iga kutsikas
1065 Andmete muutmine peale pesakonna tõuraamatusse kandmist +200%
kogumaksumusest

Muu


1070 Lihtkiri Eesti piires (EKLilt tellitud saadetis) 1.-
1071 Tähitud kiri Eesti piires (EKLilt tellitud saadetis) 3.-€
Tähitud kiri välismaale ( EKLilt tellituds aadetis) 4.-
1072 Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuaegadel) +100%

 

Märkused

  1. * EKL ei vastuta röntgenfilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead.
  2. ** Kautsion tagastatakse juhul kui maksja protest rahuldatakse.
  3. *** alates 3 kuust -20%
  4. **** Bänneri tingimused