26.08.2017 toimuva jahikoerte erinäituse ajakava

26.08.2017 Palmses toimuva jahikoerte erinäituse ajakava.

EKL kasvatajakoolitus Tartus (oktoober-detsember 2017)

Lõuna-Eesti Koertekeskus korraldab oktoobris-detsembris 2017 Tartus EKL kasvatajakoolituse.

EKL kasvatajakoolitus Tallinnas, september-november 2017

Koolitus toimub eeldusel, et registreerub vähemalt 15 osalejat.

Eesti Kennelliit korraldab septembris-novembris 2017 Tallinnas EKL kasvatajakoolituse. Alates 01.01.2015 on koolituse läbimine kennelnime taotlemise eeltingimuseks.

Koolituse hind: 145 EUR, soodushind EKL liikmele 120 EUR. Registreerimiseks tuleb saata oma nimi, isikukood ja kontakt e-mail aadressile ekl@kennelliit.ee. Registreerimistasu tuleb kanda Eesti Kennelliidu arveldusarvele. Osaleja loetakse koolitusele registreerunuks pärast EKL büroo poolse kinnituse saamist.

EKL kasvatajakoolituse väliselt on vabade kohtade olemasolul võimalik osaleda üksikutel loengutel. Osalustasu on 25 EUR/loeng. Loengule registreerimiseks tuleb saata Teid huvitava loengu nimi, osaleja nimi ja kontakt e-mail aadressile ekl@kennelliit.ee.  Vaba koha olemasolul saadetakse Teile arve.

Registreerimistähtaeg on 11.09.2017 või kohtade täitumiseni.

Koolituse ajakava:

23.09.2017 loeng: ”Koerte toitmine. Vaktsineerimine” (lektor: dr. Katrin Mägi)
24.09.2017 loeng: ”Koerte suuõõne- ning hambaprobleemid” (lektor: dr. Kai Laars)
01.10.2017 loeng: ”Koera anatoomia, füsioloogia ning patoloogiad” (lektor: dr. Tiina Toomet).
11.10.2017 essee “Kasvatajaeetika” esitamistähtaeg.
14.10.2017 loeng: ”Koerte sigimine. Kutsikate haigused” (lektor: dr. Jelena Jegorova).
15.10.2017 loeng: ”Kasvatajale ja koeraomanikule vajalikud seadused” (lektor: Maris Siilmann).
22.10.2017 loeng: ”Koerte käitumine ning koolitamine” (lektor: Monika Rusing).
29.10.2017 loeng: ”Geneetika alused ja aretuse strateegia. Silmahaigused” (lektor: dr. Ülle Kell).
05.11.2017 Lõputest.

Eesti Kennelliidu korraline üldkoosolek toimub 17.09.2017 Tallinnas

Eesti Kennelliidu korraline üldkoosolek toimub 17.09.2017 kell 12.00 Tallinnas Kumu auditooriumis. Täpsema info ja päevakorra leiad SIIT.

EKL noortekogu suvepäevad 07.-09.08.2017

Algas registreerimine 07.-09.08.2017 toimuvatele EKL noortekogu suvepäevadele.

EKL volinike 23.05.2017 koosoleku otsused

1. Võtta A. Mägi avaldus ja selles püstitatud probleem teadmiseks. Avaldust mitte rahuldada. Volinike koosolek ei saa muuta EKL tõuraamatusse kantud koerte andmeid.

2. Teha juhatusele järgmised ettepanekud:
a) eemaldada tõuraamatust koerad registrinumbritega EST-04192/13, EST-04191/13 ja EST 04193/13. Selgitada koerte omanikele koerte tõuraamatusse tagasi kandmise protseduuri (koerad kantakse tõuraamatusse tagasi, kui on tõendatud nende põlvnemine registritunnistusele kantud vanematest).
b) kaaluda nimetatud koerte kasvataja osas sanktsioonide rakendamist vastavalt EKL Tõuraamatumäärusele.

2.1. Saata juhatusele Aretusklubi „Eesti Bernhardiin“ avalduse selles toodud seitsmele küsimusele vastamiseks. Vastused saata volinike koosolekule ja avaldajale 23. juuniks 2017.

3. Saata EKL juhatusele tagasi P. Tali avaldus EKL näituste eeskirja muudatusettepaneku korrektseks sõnastamiseks. Juhtida EKL juhatuse tähelepanu, et vastavalt EKL põhikirja punktile 4.3.2.14 tuleb EKL juhatusel volinike koosolekule edastatavad materjalid ette valmistada.

4. Avaldust mitte rahuldada. Jääda 21.03.2017. a korralise koosoleku otsuse juurde: avaldust mitte rahuldada ja soovitada avaldajal koos Jahikoerte ja teiste jahitõugudega tegelevate tõuühingutega kirjutada valmis vastav statuut.

5. Rahuldada EKL-KKK avaldus ja kinnitada „Veepääste katse eeskiri“ jõustumisega vastuvõtmise hetkest ning muuta kehtetuks dokument “Veepääste eksamite ja võistluste eeskiri”.

6. Mitte rahuldada Eesti saksa spitside Klubi avaldust aretuserinõuete peatamiseks.

7. Mitte rahuldada ESLÜ avaldust aretuserinõuete pikendamiseks. Volinike koosolekule ei ole esitatud korrektselt vormistatud aretuseeskirja. TAN kooskõlastus puudub.

8. Kinnitada Eesti Jack Russell`i terjerite Tõuühngu aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2018-31.12.2022.

9. Kooskõlastada EKL Teadus- ja aretusnõukogu töökord ning edastada see EKL büroole EKL kodulehel avaldamiseks.

10. Rahuldada EKL juhatuse ettepanek EKL Tõuraamatumääruse p.5 muutmiseks.

Asendada EKL tõuraamatumääruse p-s 5 lause „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse tagaküljel asetsevale andmeväljale „Omanik““ lausega „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse esiküljel asetsevale andmeväljale „Omanik““.

10.1. Rahuldada EKL Teadus- ja aretusnõukogu avaldus EKL Tõuraamatumääruse täiendamiseks. Lisada EKL Tõuraamatu p.1.2 lause: Eesti residendi omandusse kuuluv isane koer tuleb kanda EKL tõuraamatusse hiljemalt ajaks kui koera soovitakse kasutada aretuseks Eestis.

11. Kinnitada 29.01.1994 EKL volikogu poolt kinnitatud EKL kennelnimemääruse muudatused, jõustumisega 01.07.2017.

13. Võtta EKL revisjonikomisjoni ettekanne teadmiseks. EKL revisjonikomisjoni allüksuste audit.

14. Mitte kinnitada EKL 2016. a majandusaasta aruannet. Kutsuda kokku volinike erakorraline koosolek peale revisjonilt lõpparuande saamist.

 

 

Leonbergerite seminar-tõukoolitus 05.06.2017 (lektor: Guido Perosino)

Eesti Leonbergerite Klubi korraldab Tallinnas 05.06.2017 leonbergerite seminari-tõukoolituse.

04.06.2017 toimuvale VI rühma näitusele registreerimise tähtaega pikendati

04.06.2017 Sauel toimuvale VI rühma näituseleregistreerimist pikendati kuni 26.05.2017.

Algas registreerimine 18.08.2017 toimvale labradori retriiverite erinäitusele

Algas registreerimine 18.08.2017 Jõelähtmes toimuvale labradori retriiverite erinäitusele.

Algas registreerimine 19.08.2017 ja 20.08.2017 toimuvatele rahvusvahelistele näitustele

Algas registreerimine 19.08.2017 ja 20.08.2017 Tallinnas Kalevi Keskstaadionil toimuvatele rahvusvahelistele näitustele.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade