Pärnu RV näituste ajakavad ja programm

Laupäev, 08.07.2017 – ringide ajakava, näituse programm

Pühapäev, 09.07.2017 – ringide ajakava, näituse programm

Algas registreerimine 04.11.2017 ja 05.11.2017 toimuvatele rahvusvahelistele näitustele

Algas registreerimine 4. ja 5. novembril Tartus toimuvatele rahvusvahelistele näitustele.

EKL büroo kollektiivpuhkus

EKL büroo on kollektiivpuhkusel 26.06.-10.07.2017. Vabandame võimalike tekkida võivate ebamugavuste pärast. Kaunist suve!

Kõik pesakonna registreerimisavaldused, mis jõuavad EKL büroosse hiljemalt 19.06.2017, vaadatakse läbi hiljemalt 22.06.2017. Tuletame meelde, et pesakonna registreerimisavalduse saate kiirelt ja mugavalt esitada läbi EKL online süsteemi või saata paberkandjal EKL büroosse tähitud kirjaga (esitamiskuupäevaks loetakse postitempli kuupäeva).

Algas registreerimine 26.08.2017 toimuvale jahikoerte erinäitusele

Algas registreerimine 26.08.2017 Palmses toimuvale jahikoerte erinäitusele.

EKL noortekogu suvepäevad 07.-09.08.2017

Algas registreerimine 07.-09.08.2017 toimuvatele EKL noortekogu suvepäevadele.

Rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2017″ KATALOOG

03.-04.06.2017 Tallinnas Kalevi Staadionil (Staadioni 8) toimuva rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2017″ KATALOOG.

EKL volinike 23.05.2017 koosoleku otsused

1. Võtta A. Mägi avaldus ja selles püstitatud probleem teadmiseks. Avaldust mitte rahuldada. Volinike koosolek ei saa muuta EKL tõuraamatusse kantud koerte andmeid.

2. Teha juhatusele järgmised ettepanekud:
a) eemaldada tõuraamatust koerad registrinumbritega EST-04192/13, EST-04191/13 ja EST 04193/13. Selgitada koerte omanikele koerte tõuraamatusse tagasi kandmise protseduuri (koerad kantakse tõuraamatusse tagasi, kui on tõendatud nende põlvnemine registritunnistusele kantud vanematest).
b) kaaluda nimetatud koerte kasvataja osas sanktsioonide rakendamist vastavalt EKL Tõuraamatumäärusele.

2.1. Saata juhatusele Aretusklubi „Eesti Bernhardiin“ avalduse selles toodud seitsmele küsimusele vastamiseks. Vastused saata volinike koosolekule ja avaldajale 23. juuniks 2017.

3. Saata EKL juhatusele tagasi P. Tali avaldus EKL näituste eeskirja muudatusettepaneku korrektseks sõnastamiseks. Juhtida EKL juhatuse tähelepanu, et vastavalt EKL põhikirja punktile 4.3.2.14 tuleb EKL juhatusel volinike koosolekule edastatavad materjalid ette valmistada.

4. Avaldust mitte rahuldada. Jääda 21.03.2017. a korralise koosoleku otsuse juurde: avaldust mitte rahuldada ja soovitada avaldajal koos Jahikoerte ja teiste jahitõugudega tegelevate tõuühingutega kirjutada valmis vastav statuut.

5. Rahuldada EKL-KKK avaldus ja kinnitada „Veepääste katse eeskiri“ jõustumisega vastuvõtmise hetkest ning muuta kehtetuks dokument “Veepääste eksamite ja võistluste eeskiri”.

6. Mitte rahuldada Eesti saksa spitside Klubi avaldust aretuserinõuete peatamiseks.

7. Mitte rahuldada ESLÜ avaldust aretuserinõuete pikendamiseks. Volinike koosolekule ei ole esitatud korrektselt vormistatud aretuseeskirja. TAN kooskõlastus puudub.

8. Kinnitada Eesti Jack Russell`i terjerite Tõuühngu aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2018-31.12.2022.

9. Kooskõlastada EKL Teadus- ja aretusnõukogu töökord ning edastada see EKL büroole EKL kodulehel avaldamiseks.

10. Rahuldada EKL juhatuse ettepanek EKL Tõuraamatumääruse p.5 muutmiseks.

Asendada EKL tõuraamatumääruse p-s 5 lause „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse tagaküljel asetsevale andmeväljale „Omanik““ lausega „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse esiküljel asetsevale andmeväljale „Omanik““.

10.1. Rahuldada EKL Teadus- ja aretusnõukogu avaldus EKL Tõuraamatumääruse täiendamiseks. Lisada EKL Tõuraamatu p.1.2 lause: Eesti residendi omandusse kuuluv isane koer tuleb kanda EKL tõuraamatusse hiljemalt ajaks kui koera soovitakse kasutada aretuseks Eestis.

11. Kinnitada 29.01.1994 EKL volikogu poolt kinnitatud EKL kennelnimemääruse muudatused, jõustumisega 01.07.2017.

13. Võtta EKL revisjonikomisjoni ettekanne teadmiseks. EKL revisjonikomisjoni allüksuste audit.

14. Mitte kinnitada EKL 2016. a majandusaasta aruannet. Kutsuda kokku volinike erakorraline koosolek peale revisjonilt lõpparuande saamist.

 

 

Leonbergerite seminar-tõukoolitus 05.06.2017 (lektor: Guido Perosino)

Eesti Leonbergerite Klubi korraldab Tallinnas 05.06.2017 leonbergerite seminari-tõukoolituse.

04.06.2017 toimuvale VI rühma näitusele registreerimise tähtaega pikendati

04.06.2017 Sauel toimuvale VI rühma näituseleregistreerimist pikendati kuni 26.05.2017.

Algas registreerimine 18.08.2017 toimvale labradori retriiverite erinäitusele

Algas registreerimine 18.08.2017 Jõelähtmes toimuvale labradori retriiverite erinäitusele.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade