Aitäh Eesti sajale hagijale!

18. augustil said Harjumaal Luigel kokku eesti hagijate omanikud, kasvatajad ja fännid. Suurejoonelise nimega ülevaatusel “Eesti 100 hagijat” oli kaks suurt eesmärki. Esiteks – teha Eesti Kennelliidu ja eesti hagijate omanike poolt sünnipäevakingitus meie oma Eestile ning tuua kokku võimalikult palju eesti hagijaid. Teiseks – tuua kohale vähemalt 60 eesti hagijat, et Rahvusvahelise Künoloogilise Organisatsiooni (FCI) rahvusvahelised eksperdid saaksid kohale toodud koerad üle vaadata, kontrollida olemasoleva populatsiooni vastavust kirja pandud tõustandardile ning peale omavahelist arutelu anda omapoolne hinnang, kas pooldada eesti hagija tõu rahvusvahelist tunnustamist. Edukalt läbiviidud ülevaatus oli oluline verstapost eesti hagija tõu rahvusvaheliseks tunnustamiseks.

Päev kujunes positiivselt meeldejäävaks nii osalejatele, läbiviijatele kui ka FCI esindajatele. Oma suure panuse ürituse õnnestumisesse andis ka ilmataat, kes päikesel terve päeva kenasti paista lasi.

Eesti juubeliaasta kingituseks seatud eesmärk sai auga täidetud – ülevaatusel osales täpselt 100 hagijat. Kaugeimad osalejad tulid ülevaatusele Norrast, Leedust ja Venemaalt.

Eesti Kennelliit soovib tänada kõiki kohale tulnud eesti hagijate omanikke, kasvatajaid, kes ka oma kasvandikke kohale utsitasid tulema, ringis abiks olnud vabatahtlikke ning mõnusa õhkkonna loonud toredatele pealtvaatajatele.

Suur pildigalerii kõikidest osalenud hagijatest jõuab avalikkuse ette augusti viimasel nädalal.

100 Eesti hagijat 18.08.2018 Luigel. Foto Vilve Roosioks

Pildil kolmandik kohaletulnud sajast eesti hagijast 18.08.2018 Luigel. Foto Vilve Roosioks

Kasvatajakoolitus Tallinnas, korraldaja MTÜ Happy Dog

MTÜ Happy Dog korraldab sügisel-talvel Tallinnas eesti-ja venekeelse kasvatajakoolituse.
Eestikeelse kasvatajakoolituse info on siin: http://mtyhappydog.weebly.com/kasvatajakoolitus-eesti-keeles.html
Venekeelse kasvatajakoolituse info on siin: http://mtyhappydog.weebly.com/kasvatajakoolitus-vene-keeles.html

Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi korraldab venekeelse kasvatajakoolituse!

Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi korraldab venekeelse kasvatajakoolituse ajavahemikul oktoober 2018-detsember 2018. Plaanis on kaasata välislektoreid, kelledega korraldada ka laiemale üldsusele huvipakkuvaid venekeelseid loenguid.

Huvilistel palume endast märku anda e-posti aadressil [email protected]

Algas registreerimine Rakvere rahvuslikule näitusele 20. ja 21. oktoobril!

Näitusele registreerimine

Korraldaja ja lisainfo : RKSK e-mail: [email protected]

Algas registreerimine Tartu Rahvusvahelistele Näitustele 03.11 ja 04.11.2018!

Algas registreerimine Tartu Rahvusvahelistele Näitustele 03.11 ja 04.11.2018

Info ja registreerimine

Eesti Kennelliidu Üldkoosoleku 12.07.2018 tühistamine

26.06.2018.a. toimunud EKL juhatuse erakorralise koosoleku otsus.

 

P.5  EKL erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega seonduv (korralduslikud küsimused)

Ettepanek: tühistada EKL juhatuse 15.06.2018.a. toimunud erakorralise koosoleku päevakorrapunktis 1 vastu võetud otsused.  Avaldada EKL juhatuse 26.06.2018.a. motiveeritud otsus (lisa 1) EKL kodulehel, EKL Facebook`i leheküljel, ajakirja „Koer“ lisana ning vastavalt laialisaadetud kutsete nimekirjadele EKL liikmetele nii e-posti kui ka tavaposti teel.

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0.

Otsustati:  tühistada EKL juhatuse 15.06.2018.a. toimunud erakorralisel koosolekul päevakorrapunktis 1 vastu võetud otsused.  Avaldada EKL juhatuse 26.06.2018.a. motiveeritud otsus (lisa 1) EKL kodulehel, EKL Facebook`i leheküljel, ajakirja „Koer“ lisana ning vastavalt laialisaadetud kutsete nimekirjadele EKL liikmetele nii e-posti kui ka tavaposti teel.

Eesti Kennelliidu Juhatuse kiri

Pärnu rahvusvaheliste näituste ajakavad 07.07.2018 ja 08.07.2018

Laupäev 07.07.2018 Ajakava

Pühapäev 08.07.2018 Ajakava

Pärnu rahvusvahelised näitused

EKL volinike koosoleku juhataja pöördumine 14.06.2018

EKL volinike koosoleku juhataja pöördumine 14.06.2018

Algas registreerimine 17.08.2018 toimuvale I ja III rühma näitusele.

Algas registreerimine 17.08.2018 toimuvale I ja III rühma näitusele.
Korraldaja: Seltsi- ja Tarbekoerte Ühing

 

Algas registreerimine 19.08.2018 Eesti Šnautser CUP erinäitusele

Algas registreerimine 19.08.2018 Eesti Šnautser CUP erinäitusele

Korraldaja Eesti Šnautserite Klubi

www.snautser.ee

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade