24.05.2014 sõlmiti Moletais (Leedu) Balti kennelliitude koostööleping ja allkirjastati “Balti Võitja” statuut.

24.05.2014 sõlmiti Moletais (Leedu) Balti kennelliitude koostööleping ja allkirjastati “Balti Võitja” statuut.

26. mai 2014

Nagu paljud meie liikmed juba teavad, olid viimase aasta jooksul suhted Balti riikide kennelliitude vahel üsna pingelised. Riikidevahelise koostöö aluseks olev Balti Leping sõlmiti ligi kakskümmend aastat tagasi (aastal 1997) Palangas (Leedu) ning on mõistetav, et sellele järgnenud aasta(kümne)te jooksul on ajad ja inimesed muutunud ning tahest-tahtmata ka omavahelisi möödarääkimisi tekkinud. Arusaamatusi saab lahendada aga vaid nende selgeksrääkimisega. Kõigi osapoolte kahjuks venis otsustusvõimetuse periood terve aasta ning suhted kiskusid seetõttu tõsiselt kiiva ja olukord muutus kriitiliseks. Tekkis lausa oht, et Balti riikide ühisnäitus „Balti Võitja“ on kadumas. Eelnevast tulenevalt nentis EKL juhatus selle aasta märtsis, et viimane hetk on otsustavalt tegutsema hakata ning Balti riikide kennelmaailma koostöö päästa.

EKL juhatus alustas läbirääkimisi meie Läti ja Leedu parneritega ning ühiselt jõuti otsusele, et uuendatud Balti Leping ning näituse „Balti Võitja“ statuut võiksid allkirjastatud saada kahe eraldi dokumendina. Eesti hooleks jäi Balti Lepingu tekst, kus suure töö tegi ära Maris Siilmann. Loodud dokument käis partnerite vahel kooskõlastusringil ning 24. mail 2014 jõudiski kätte aeg ühistööna valminud leping ja statuut Leedus Moletais „Balti Võitja“ näitusel allkirjastada. Eesti poolt kirjutas dokumentidele alla EKL juhatuse esimees Astrid Lundava, Läti poolt LKF president Vija Klucniece ning Leedu poolt LKD president Ramune Kazlauskaite. Omaette sümboolne oli see, et lepingu ja statuudi allkirjastamise juures viibis ka FCI asepresident Gerard Jipping, kes andis Balti koostööle kaasa omapoolsed soojad soovid.

Seega on mul suur rõõm teatada, et kolme Balti riigi vaheline koostöö jätkub edukalt ning loodetavasti senisest veelgi aktiivsemalt. Selle kinnitusena anti „Balti Võitja 2014“ lõputseremoonial ürituse lipp üle meie näitusetoimkonna esimehele Marko Lepasaarele ning 2015. aasta „Balti Võitja“ toimub seniseid toredaid traditsioone jätkates Tallinnas.

Nüüd veidi lähemalt ka uuenenud Balti Lepingu ning „Balti Võitja“ statuudiga kaasnevatest muudatustest (lepingute täistekstide tõlked leiad käesoleva ajakirja lehtedelt):

–          Kupeeritud koerte osalemine näitustel. Üheks tõsisemaks „tüliõunaks“ on viimase aasta jooksul olnud kupeeritud kõrvade ja/või sabaga koerte näitustel osalemine või selle keelustamine ning eelnevast tulenevad piirangud Balti tšempionitiitlite saamisel. Loodetavasti aitavad uus leping ja näitusestatuut nüüd „ehitada rahukiriku keset küla“. Kõigil „Balti Võitja“ näitustel (sh. ka Eestis) võivad osaleda ka kupeeritud koerad, oma sünni- ja päritolumaast sõltumatuna. Samuti on kokku lepitud eritingimused, mille alusel kupeeritud koerad (kes ei saa Eestis näitustel osaleda ning seega Eesti tiitlitele kandideerida) vormistada Balti tšempionitiitleid.

–          Muutus rahvusvahelistele näitustele läbi oma maa kennelliidu registreerimise kord. Erinevalt 1997. aastast on tänapäeval rahvusvaheliste maksete tegemine lihtne ja üsna odav. Eelnevast tulenevalt ei peetud kennelliitude kaudu näitustele registreerimise jätkamist mõttekaks.

–          Muutusid Balti (Juunior, Veteran, välimiku) tšempionite kinnitamise hinnad. Uue võimalusena pakutakse tiitli kinnitamist ilma rosetita. Edaspidi on Balti Juuniortšempioni ning Balti Veterantšempioni kinnitamise tasu 15 EUR (rosetiga)/10 EUR (ilma rosetita) ning BALT CH tiitli kinnitamise tasu on 25 EUR (rosetiga)/20 EUR (ilma rosetita).

–          Lepiti kokku, et kõigi Balti riikide kohtunikud ning ringikorraldajad saavad edaspidi teiste Balti riikide näitustele siseneda tasuta (sisenemisõigust tõendab kohtuniku/ringikorraldaja kaart).

 

Astrid Lundava
EKL juhatuse esimees

/artikkel avaldatud ajakirjas “Koer” 2-2014 /

Allkirjastatud dokumentide tõlked:

Balti kennelliitude vaheline koostööleping

Näituse “Balti Võitja” statuut

 

 

.

Loe edasi

Näitusetoimkonna esimehe konkurss

Eesti Kennelliit kuulutab välja konkursi: näitusetoimkonna esimees perioodiks 01.01.2023-31.12.2026 Näitusetoimkonna esimehe tööülesanded on järgmised: näituste eelarvete koostamine toimkonna töö üldine planeerimine toimkonna esindamine suhtlemisel EKL juhatuse ja...

Loe edasi