28. septembrist asus EKL büroos raamatupidajana tööle Signe Šadeiko.

28. septembrist asus EKL büroos raamatupidajana tööle Signe Šadeiko.

29. september 2015

Signe on omandanud rakendusliku kõrghariduse raamatupidamise erialal Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledžis, täiendanud end erialaselt ja juhtimisalaselt EBS Juhtimiskoolituse Keskuses.

Tal on üle kümneaastane töökogemus ettevõtte finantsjuhina, mitmeid aastaid pearaamatupidajana ja raamatupidajana erinevates asutustes. Kõige suuremate väljakutsetega oli Signe sõnul tema töö Saku Majas, kus sai välja töötatud ja juurutatud ettevõtte eelarve- ja raamatupidamissüsteem ja tööle seatud raamatupidamisprogramm.

Kennelliidus näeb Signe suurima väljakutsena raamatupidamise ümberkorraldamist selliselt, et võimalikult palju saabuvaid arveid, tehtavaid ülekandeid ja esitatavaid aruandeid saaks edastada elektroonselt, kasutades selleks ära kõik olemasolevad programmilised võimalused. Lisaks programmide töölerakendamisele tuleb täiendada raamatupidamise sise-eeskirja ja tagada, et raamatupidamine kajastaks alati selgelt ja arusaadavalt asutuses toimuvat.

Signe tegeleb rahvatantsuga, talle meeldib looduses viibida ja kodus aiatöid teha, kuid enamus vabast ajast möödub tal koertega tegeledes – nii oma saksa lambakoeri koolitades kui võistlusi ja näitusi korraldades.

Loe edasi

Näitusetoimkonna esimehe konkurss

Eesti Kennelliit kuulutab välja konkursi: näitusetoimkonna esimees perioodiks 01.01.2023-31.12.2026 Näitusetoimkonna esimehe tööülesanded on järgmised: näituste eelarvete koostamine toimkonna töö üldine planeerimine toimkonna esindamine suhtlemisel EKL juhatuse ja...

Loe edasi