Kutsikate kuulutused

Allüksused

Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) allüksused moodustatakse EKL põhikirja osa 5 “Allüksused” alusel. Allüksus luuakse EKL volinike koosoleku otsusega. Kõik allüksused järgivad oma töös EKL põhikirja, EKL allüksuste reglementi ning oma allüksuse põhimäärust. Allüksuse põhimäärus jõustub peale selle vastuvõtmist allüksuse üldkoosolekul ja kinnitamist EKL volinike koosoleku poolt.