Allüksused

Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) allüksused moodustatakse EKL põhikirja  osa 5 “Allüksused” alusel. Allüksus luuakse EKL volinike koosoleku otsusega. Kõik allüksused järgivad oma töös EKL põhikirja, EKL allüksuste reglementi ning oma allüksuse põhimäärust. Allüksuse põhimäärus jõustub peale selle vastuvõtmist allüksuse üldkoosolekul ja kinnitamist EKL volinike koosoleku poolt.

Hurtade raja- ja maastikujooksu
kohtunike kogu

Jahikoerte
kogu

Karjakoerte
kogu

Koerte koolitust
koordineeriv kogu

Noortekogu

Põhjamaiste
kelgukoerte katsete kogu

Ringikorraldajate
kogu

Välimikukohtunike
kogu