EKL Jahikoerte Kogu

Dokumendid

Kohtunikud / koolitajad

EKL jahikoerte kogu eestseisus:

Helin Lest – esimees
Merike Kalle
– aseesimees
Kristin Kerem – sekretär
Aivo Kivitar
Eili Moldau

Organisatoorsed e-posti aadressid

jkk@kennelliit.ee – eestseisuse üldmeil.

Uudised

Lugupeetud EKL JKK liige!

EKL JKK eestseisus otsustas oma 11.05.2022 koosoleku kutsuda kokku EKL JKK üldkoosoleku Zoomis 02.06.2022 kell 19.00 alljärgneva päevakorraga:

  1. Jahikatsekohtunike koolitusjuhendi kinnitamine
    2. 2022-2023 eelarvetaotlus
    3. Muud küsimused

Zoomi link koosolekule SIIN

Kohtumiseni üldkoosolekul,
EKL JKK Eestseisus

————————————————————————————————————————————————————

Palume allüksuse liikmeks soovijatel esitada vabas vormis avaldus koordinaatori e-mailile jkk@kennelliit.ee.