EKL Jahikoerte Kogu

Dokumendid

Blanketid

Kohtunikud

Jahikatsete kalender

EKL jahikoerte kogu eestseisus:

Helin Lest – esimees
Merike Kalle
– aseesimees
Kristin Kerem – sekretär
Aivo Kivitar
Eili Moldau

Organisatoorsed e-posti aadressid

jkk@kennelliit.ee – eestseisuse üldmeil.

Uudised

10.08.2022 kell 19.30 JKK eestseisuse koosolek Zoomis. Koosolekul saab osaleda SIIN.

  1. Uute liikmete vastuvõtmine
  2. Kunstliku verejälje katsereeglite ning hindamisjuhendi kinnitamine
  3. Hagijate jahikatsereeglite kinnitamine
  4. Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine põdra ja hirve leidmisel katsereeglite ülevaatus ning kinnitamine
  5. A.L. ja I.L. hindamisõiguste laiendamise avaldus
  6. Jahikatse eeskiri FCI 7 rühma  seisukoerte tööomaduste kindlakstegemiseks jahilindude leidmisel esmane läbivaatus ning arutelu
  7. Muud küsimused

————————————————————————————————————————————————————

Palume allüksuse liikmeks soovijatel esitada vabas vormis avaldus e-mailile jkk@kennelliit.ee.