EKL Jahikoerte Kogu

Dokumendid

Blanketid

Kohtunikud

Jahikatsete kalender

EKL jahikoerte kogu eestseisus:

Helin Lest – esimees
Merike Kalle
– aseesimees
Kristin Kerem – sekretär
Aivo Kivitar
Eili Moldau

Organisatoorsed e-posti aadressid

jkk@kennelliit.ee – eestseisuse üldmeil.

Uudised

JAHIKATSEKOHTUNIKE PÕHIKURSUS kevad 2023

Loengud algavad 10. aprill 2023 .
Loengud lõpevad 31. maili 2023.a.
Loengute sari lõpeb eksamiga juunis 2023. a.
Loengud  toimuvad ZOOM keskkonnas.

Lektorid: Aili Pärtel-Beljaev, Kristin Kerem, Kaja Lillemets, Andres Lillemäe, Riin Kooli-Kõnnussaar ja Pēteris Zvaigzne

Kursuse ajakava

10.04.2023 kl 19-20.30  FCI 3 ja 4 rühma jahikoeratõugude iseloom, käitumine, tõuvead  ja jahiinstinktid. Lektor Aili Pärtel-Beljaev

13.04.2023 kl 19-20.40  FCI 5 ja 6 rühma jahikoeratõugude iseloom, käitumine, tõuvead  ja jahiinstinktid. Lektor Aili Pärtel-Beljaev

17.04.2023 kl 20-20.45  FCI 10 rühma jahikoeratõugude iseloom, käitumine, tõuvead  ja jahiinstinktid. Lektor Kristin Kerem

20.04.2023 kl 19-20.15  FCI 7 rühma jahikoeratõugude iseloom, käitumine, tõuvead  ja jahiinstinktid. Lektor Pēteris Zvaigzne (loeng toimub inglise keeles)

26.04.2023 kl 19-19.45  FCI 8 rühm retriiverid, iseloom, käitumine, tõuvead  ja jahiinstinktid. Lektor Riin Kooli-Kõnnussaar

27.04.2023 kl 19-19.45  FCI 8 rühm spanjelid, iseloom, käitumine, tõuvead  ja jahiinstinktid. Lektor Pēteris Zvaigzne (loeng toimub inglise keeles)

01.05.2023 kl 18.-19.30  EKL normatiivaktid ja jahikatsetega seotud seadused. Lektor Kristin Kerem

04.05.2023 kl 19.-20.40  Loengu fookuses kaks teemat. Esmalt Jahiohutus. Teiseks EJSi visioon jahikoerte kasutusala ja töökatsete osas. Lektor Andres Lillemäe

16.05.2023 kl 19.-21.30  Vigastatud või haavatud ulukitega kokkupuutest tulenevad ohud. Lektor  Aili Pärtel-Beljaev

18.05.2023 kl 19.-20.30  Koerte vigastused, esmaabi. Lektor  Kaja Lillemets

22.05.2023 kl 19.-20.30  Jahikatsete korraldamist reguleerivad normdokumendid.  Lektor Kristin Kerem

24.05.2023 kl 19-20.30  Jahikatsekohtuniku tööga seotud eeskirjad. Lektor Aili Pärtel-Beljaev

Jahikatsekohtunike põhikoolitusele kandideerija peab olema kandideerimishetkeks täitnud järgmised eeltingimused:

 •  peab omama jahitunnistust või tunnistust, mis kinnitab jahimehekursuse positiivset läbimist;
 •  peab omama praktilisi kogemusi aktiivselt oma koeraga jahilt
 • peab olema EKL liige;
 • peab olema vähemalt 25 aastane;
 • peab omama alalist elukohta Eestis;
 • kasvatanud vähemalt ühte jahitõugu või omanud jahikoera, kellega osalenud jahikatsetel
 • jahikatsekohtunike baaskursuse läbimist tõendav tunnistus.

Eeltingimuste täitmist kontrollib põhikoolituse eksamikomisjon järgmistel, teie poolt saadetud dokumentide ja/või kinnituste alusel:

 1. Esitate registreerumisel jahitunnistuse koopia või tunnistuse, mis kinnitab jahimehekursuse positiivset läbimist (e-rakendus „Metsis“ väljatrükk vms; jahimehekursuse korraldaja poolt väljastatud kinnitav dokument)
 2. Esitate registreerumisel EKL büroo poolt väljastatud tõendi EKL liikmelisuse, kasvatatud ja omatavate  jahikoerte ja nendega sooritatud jahikatsete kohta.
 3. Esitate kirjaliku kinnituse, et
 • omate praktilisi kogemusi oma omandis oleva koeraga jahilt;
 • olete vähemalt 25 aastane;
 • elate alaliselt Eestis;
 1. Juhul kui jahikatsete tulemused, millel oma koeraga osalesite pole EKL andmebaasis, tuleb teil eksamikomisjonile tähtajaks koos teiste dokumentidega esitada jahikatsete protokollid.
 2. Esitate maksekorralduse koopia tõendamaks osalemistasu maksmist.
 3. Esitate jahikatsekohtunike baaskursuse läbimist tõendava tunnistuse

Eelpool loetletud dokumendid saadate koos sooviavaldusega allkirjatatult meiliaadressile kursus.jkk@gmail.com

Registreerumise ja eeltingimuste täitmise tõendamise tähtaeg 03.04.2023

Osalemistasu 150 eurot

Saaja : Eesti Kennelliit MTÜ
a/a EE877700771005050067
a/a EE571010052044654007
a/a EE522200221007123183

Selgituseks lisage: osaleja nimi, jahikatsekohtunike põhikursus aprill 23

Loengud on avatud ka kuulajatele, kes eksamit sooritada ei soovi. Ühe loengu hind 25 eurot. Üksikute loengute kuulajatel palun aegsasti teavitada oma soovist meiliaadressile kursus.jkk@gmail.com

EKL-JKK jätab  õiguse teha vajadusel muudatusi kursuse kavas.

————————————————————————————————————————————————————

Palume allüksuse liikmeks soovijatel esitada vabas vormis avaldus e-mailile jkk@kennelliit.ee.