Kutsikate kuulutused

EKL karjakoerte kogu

Eestseisuse liikmed

Terell Pihlak – esimees
Marge Martin
Lada Mehikas
Mari Palgi
Riina Pertens
Elin Sild

Organisatoorsed e-posti aadressid:

karjatamine@gmail.com – EKL-KAR eestseisuse üldmeil.

Eesti Kennelliidu Karjakoerte Kogu (EKL-KAR):

  • esindab nii karja ajavaid tõuge kui ka karjakaitse tõugusid (FCI I, II ja V rühma kuuluvad lamba- ja karjakoera tõud)
  • eesmärgid on nende tõugude tööomaduste säilitamise ja arendamise toetamine ja
  • karjatamise kui spordiala tutvustamine ja edendamine ning neist eelnevatest punktidest huvitatud isikute ühendamine ja toetamine.
  • EKL-KAR põhimäärus

EKL-KAR tegevuse alla kuulub:

  • instinktitestide, töökatsete, eksamite, võistluste korraldamise reeglite ja hindamisjuhendite väljatöötamine, korraldamine ja tulemuste üle arvestuse pidamine
  • karjatöö aladega seotud koolitajate ja kohtunike koolituse korraldamine; atesteerimine ja nende üle arvestuse pidamine
  • karjatöö alase kirjanduse ja õppematerjalide levitamine ja selgitustöö läbiviimine
  • koostöö tegemine teiste sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides

EKL-KAR liikmeks vastuvõtmist saab taotleda iga Eesti Kennelliidu liige, kes soovib arendada EKL-KAR eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. EKL-KAR liikmeks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Liikmeks astumine ja olemine ei ole tasuline.

Liikmeks astumiseks palume täita avaldus ja saata see meiliaadressil: karjatamine@gmail.com.

Uudised

Hetkel uusi teadaandeid ja uudiseid ei ole