Kutsikate kuulutused

EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

EKL koerte koolitust koordineeriva kogu eestseisus (valitud 26.10.2023 )

Vivian Ainsalu
Rita Annus
Kristina Grau
Helen Kommussar
Tatjana Tsernjakova

Organisatoorsed e-posti aadressid:

eestseisus@ekl-kkk.ee – eestseisuse liikmed
tulemused@ekl-kkk.ee – Eesti võistluste koondtulemused (klubidele)
result@ekl-kkk.ee – välismaal toimunud võistluse üksiktulemus (võistlejatele)

NB! Alates 30.07.2022 toimuvate eksamite ja võistluste tulemused palume saata aadressidel tulemused@ekl-kkk.ee ja eestseisus@ekl-kkk.ee.

Agility võistluste ja eksamite eelinfo ja tulemused palume saata aadressidel tulemused@ekl-kkk.ee ja info@agilityliit.ee

 

Uudised

Lp EKL-KKK liige,

Olete oodatud EKL-KKK  üldkoosolekule, mis toimub  24.aprillil 2024.a. kl 18:30 EKL saalis (Alajaama 8, Tallinn), päevakorraga:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

2. Päevakorra kinnitamine

3. EKL-KKK eelarve muutmine seoses agility välja arvamisega EKL-KKK pädevusalast (esitamine juhatusele).

4. SK uue eeskirja (sh vanade rahvuslike eeskirjade kehtetuks tunnistamine) projekti heaks kiitmine ja esitamine volinike koosolekule kinnitamiseks. (Kutsele on lisatud nii eeskirja projekt kui muudatuste selgitused).

5. VP katse eeskirja (sh vanade eeskirjade kehtetuks tunnistamine) projekti heaks kiitmine ja esitamine volinike koosolekule kinnitamiseks. (Kutsele on lisatud nii eeskirja projekt kui muudatuste selgitused).

6. Aasta sportkoera statuudi muudatuste heaks kiitmine ja esitamine juhatusele kinnitamiseks.

7. “FCI koolitusalade MM-idele saadetavate Eesti võistkondade moodustamise ja kulude hüvitamise kord” (sh seni kehtivate EKL-KKK 12-02:2019 ja 12-04:2019 asemel ühiselt)  projekti heaks kiitmine ja esitamine juhatusele kinnitamiseks.

8. Katsekohtuniku statuudi muudatuste heaks kiitmine ja esitamine volinike koosolekule kinnitamiseks.

9. Koerte koolitaja statuudi muudatuste heaks kiitmine ja esitamine volinike koosolekule kinnitamiseks.

10. Varrukamehe statuudi muudatuste heaks kiitmine ja esitamine volinike koosolekule kinnitamiseks.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume vormistada volikiri liikmele, keda Te usaldate. 

EKL-KKK korraldab RK koolitaja pädevuseksami 31. märtsil Harjumaal. Nõuetekohased taotlused palume esitada hiljemalt 17. märtsiks EKL-KKK eestseisuse aadressile eestseisus at ekl-kkk.ee

Vastavalt EKL juhatuse suunistele avatakse EKL-KKK valdkondadeülesed normdokumendid ülevaatuseks ja ettepanekute tegemiseks. Ülevaatuse ajakava ja ettepanekute esitamise tähtaajad on siin (leht 2): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TxMr2JCds3_e6mwcJ8MWNh_tJ9NxmmC0n7YFnhrrxZU/edit?usp=sharing

Juhime tähelepanu, et eesmärk on  käsitleda muudetavaid dokumente 24. aprillile kavandatud EKL-KKK üldkoosolekul.

EKL volinike 05.12.2023 koosolekul otsustati volitada Eesti Agilityliitu täitma edaspidi agility valdkonnas kõiki ülesanded, mida senini on täitnud EKL-KKK. Eesti Agilityliit valmistab koostöös EKL-KKKga lähikuudel ette kõik vajalikud muudatused EKL-KKK dokumentides. Kuni muudatuste vastuvõtmiseni tuleb lähtuda volinike otsusest, see tähendab, et kõikide agility valdkonna küsimustega, millega olete seni pöördunud EKL-KKK poole, tuleb pöörduda Eesti Agilityliidu poole aadressil info@agilityliit.ee

Lugupeetud EKL-i IGP kohtunikud

Anname teada, et FCI peakomitee 2022 novembris tehtud otsuse kohaselt ei ole FCI üritustel enam lubatud kaitseosas koera nuudiga lüüa. Otsus jõustus 1.01.2023. Eestis alates 1.05.2023 toimuvatel FCI-IGP eksamitel ja võistlustel avaldavad varrukamehed koerale nuudiga survet nii nagu senini, aga ilma koera löömata. Enne kaitseosa hindamist peab kohtunik andma vastavad juhised kaitseosas töötavatele varrukameestele.

Muus osas toimub koerte töö hindamine FCI-IGP eksamitel ja võistlustel vastavalt Eestis kehtivale FCI rahvusvahelistele teenistuskoerte töökatsete eeskirjale.