Kutsikate kuulutused

EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

EKL koerte koolitust koordineeriva kogu eestseisus (valitud 13.06.2023)

Rita Annus – eestseisuse esimees
Karin Jagant
Kristina Grau
Tatjana Tsernjakova


Organisatoorsed e-posti aadressid:

eestseisus@ekl-kkk.ee – eestseisuse liikmed
tulemused@ekl-kkk.ee – Eesti võistluste koondtulemused (klubidele)
result@ekl-kkk.ee – välismaal toimunud võistluse üksiktulemus (võistlejatele)

NB! Alates 30.07.2022 toimuvate eksamite ja võistluste tulemused palume saata aadressidel tulemused@ekl-kkk.ee ja eestseisus@ekl-kkk.ee.

 

Uudised

EKL-KKK eestseisuse järgmine korraline koosolek toimub 04.07.2023 kl 19.00 ZOOM keskkonnas.

Päevakord

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Uute liikmete vastuvõtmine
 3. EKL liikmelisuse lõppemise tõttu EKL-KKK liikmete väljaarvamine
 4. RK delegaadi lähetus FCI komisjoni koosolekule
 5. EVLÜ taotlus A-katse toimumisaja muutmiseks (23.09 -> 24.09)
 6. Taotlus IGP hindamise seminari toetamiseks.
 7. 21.05.2023 toimunud KK võistlusega seotud kaebused (kaebuste arutelus osalevad vaid need eestseisuse liikmed, kes ei ole kaebusega seotud):
  7.1. AB ja VA pöördumine ALLSAARE JÄGER tulemuste tühistamiseks, diskvalifitseerimiseks ning hinnangu andmiseks TT käitumisele.
  7.2. MM, AB, VA ja HV pöördumine EKL eeskirjade kehtivuse kohta.
  7.3. MR pöördumine seoses dopingukahtlusega koera EINSTEIN EUROPEAN K9 TRAINING BASE suhtes.
 8. TT avaldus 21.05.23 KK võistluse korraldusvigade kohta.
 9. Muud küsimused.

Lugupeetud EKL-i IGP kohtunikud

Anname teada, et FCI peakomitee 2022 novembris tehtud otsuse kohaselt ei ole FCI üritustel enam lubatud kaitseosas koera nuudiga lüüa. Otsus jõustus 1.01.2023. Eestis alates 1.05.2023 toimuvatel FCI-IGP eksamitel ja võistlustel avaldavad varrukamehed koerale nuudiga survet nii nagu senini, aga ilma koera löömata. Enne kaitseosa hindamist peab kohtunik andma vastavad juhised kaitseosas töötavatele varrukameestele.

Muus osas toimub koerte töö hindamine FCI-IGP eksamitel ja võistlustel vastavalt Eestis kehtivale FCI rahvusvahelistele teenistuskoerte töökatsete eeskirjale.