Kutsikate kuulutused

EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

EKL koerte koolitust koordineeriva kogu eestseisus (valitud 26.10.2023 )

Vivian Ainsalu
Rita Annus
Kristina Grau
Helen Kommussar
Tatjana Tsernjakova

Organisatoorsed e-posti aadressid:

eestseisus@ekl-kkk.ee – eestseisuse liikmed
tulemused@ekl-kkk.ee – Eesti võistluste koondtulemused (klubidele)
result@ekl-kkk.ee – välismaal toimunud võistluse üksiktulemus (võistlejatele)

NB! Alates 30.07.2022 toimuvate eksamite ja võistluste tulemused palume saata aadressidel tulemused@ekl-kkk.ee ja eestseisus@ekl-kkk.ee.

Agility võistluste ja eksamite eelinfo ja tulemused palume saata aadressidel tulemused@ekl-kkk.ee ja info@agilityliit.ee

 

Uudised

Lp EKL-KKK liige,

Olete oodatud EKL-KKK  üldkoosolekule, mis toimub  1. augustil 2024.a. kl 18:00 EKL saalis (Alajaama 8, Tallinn), päevakorraga:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

2. Päevakorra kinnitamine

3. EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja projekti eeskiri (sh vanade eeskirjade kehtetuks tunnistamise) heaks kiitmine ja esitamine volinike koosolekule kinnitamiseks.

4. VP katse eeskiri (sh vanade eeskirjade kehtetuks tunnistamise) heaks kiitmine ja esitamine volinike koosolekule kinnitamiseks.

5. Eestseisuse  tagasikutsumine, liikmete arvu määramine ja valimine, esimehe valimine.

 

Kutsele on meili teel lisatud eksamite ja võistluste eeskirja projekt ning selle seletuskiri. VP katse eeskirja uuendatud projekti edastame esimesel võimalusel. Eestseisuse tagasikutsumine ja uue valimine on seotud agility eraldumisega EKL-KKK pädevusalast ning sellest tulenevalt agility valdkonna inimeste lahkumisega eestseisuse koosseisust.

 

Selgitame, et EKL volinike koosoleku otsusega muudeti allüksuste reglementi  https://kennelliit.ee/alluksused/ selliselt, et enam ei saa allüksuse üldkoosolekul  osaleda volitusega, vaid osaleda tuleb isiklikult. Lisaks füüsilisele osalemisele saab üldkoosolekul saab osaleda Zoomi kaudu. Registreerimise link on siin.

Zoomi kaudu üldkoosolekul osalemisel tuleb ennast identifitseerida selgelt ees- ja perekonnanimega.  Anonüümsed või arusaamatute nimedega osalejad zoomi kaudu osaleda ei saa. 

Vastavalt EKL juhatuse suunistele avatakse EKL-KKK valdkondadeülesed normdokumendid ülevaatuseks ja ettepanekute tegemiseks. Ülevaatuse ajakava ja ettepanekute esitamise tähtaajad on siin (leht 2): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TxMr2JCds3_e6mwcJ8MWNh_tJ9NxmmC0n7YFnhrrxZU/edit?usp=sharing

Juhime tähelepanu, et eesmärk on  käsitleda muudetavaid dokumente 24. aprillile kavandatud EKL-KKK üldkoosolekul.

EKL volinike 05.12.2023 koosolekul otsustati volitada Eesti Agilityliitu täitma edaspidi agility valdkonnas kõiki ülesanded, mida senini on täitnud EKL-KKK. Eesti Agilityliit valmistab koostöös EKL-KKKga lähikuudel ette kõik vajalikud muudatused EKL-KKK dokumentides. Kuni muudatuste vastuvõtmiseni tuleb lähtuda volinike otsusest, see tähendab, et kõikide agility valdkonna küsimustega, millega olete seni pöördunud EKL-KKK poole, tuleb pöörduda Eesti Agilityliidu poole aadressil info@agilityliit.ee

Lugupeetud EKL-i IGP kohtunikud

Anname teada, et FCI peakomitee 2022 novembris tehtud otsuse kohaselt ei ole FCI üritustel enam lubatud kaitseosas koera nuudiga lüüa. Otsus jõustus 1.01.2023. Eestis alates 1.05.2023 toimuvatel FCI-IGP eksamitel ja võistlustel avaldavad varrukamehed koerale nuudiga survet nii nagu senini, aga ilma koera löömata. Enne kaitseosa hindamist peab kohtunik andma vastavad juhised kaitseosas töötavatele varrukameestele.

Muus osas toimub koerte töö hindamine FCI-IGP eksamitel ja võistlustel vastavalt Eestis kehtivale FCI rahvusvahelistele teenistuskoerte töökatsete eeskirjale.