Kutsikate kuulutused

EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

EKL koerte koolitust koordineeriva kogu eestseisus (valitud 26.10.2023 )

Vivian Ainsalu
Rita Annus
Kristina Grau
Helen Kommussar
Tatjana Tsernjakova

Organisatoorsed e-posti aadressid:

eestseisus@ekl-kkk.ee – eestseisuse liikmed
tulemused@ekl-kkk.ee – Eesti võistluste koondtulemused (klubidele)
result@ekl-kkk.ee – välismaal toimunud võistluse üksiktulemus (võistlejatele)

NB! Alates 30.07.2022 toimuvate eksamite ja võistluste tulemused palume saata aadressidel tulemused@ekl-kkk.ee ja eestseisus@ekl-kkk.ee.

Agility võistluste ja eksamite eelinfo ja tulemused palume saata aadressidel tulemused@ekl-kkk.ee ja info@agilityliit.ee

 

Uudised

EKL-KKK üldkoosolek toimub 24. aprillil kl 18:30 EKL saalis, Alajaama 8. Koosoleku kutse ja päevakord saadetakse hiljemalt 14 päeva enne koosoleku toimumise aega.

EKL-KKK korraldab RK koolitaja pädevuseksami 31. märtsil Harjumaal. Nõuetekohased taotlused palume esitada hiljemalt 17. märtsiks EKL-KKK eestseisuse aadressile eestseisus at ekl-kkk.ee

Vastavalt EKL juhatuse suunistele avatakse EKL-KKK valdkondadeülesed normdokumendid ülevaatuseks ja ettepanekute tegemiseks. Ülevaatuse ajakava ja ettepanekute esitamise tähtaajad on siin (leht 2): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TxMr2JCds3_e6mwcJ8MWNh_tJ9NxmmC0n7YFnhrrxZU/edit?usp=sharing

Juhime tähelepanu, et eesmärk on  käsitleda muudetavaid dokumente 24. aprillile kavandatud EKL-KKK üldkoosolekul.

EKL volinike 05.12.2023 koosolekul otsustati volitada Eesti Agilityliitu täitma edaspidi agility valdkonnas kõiki ülesanded, mida senini on täitnud EKL-KKK. Eesti Agilityliit valmistab koostöös EKL-KKKga lähikuudel ette kõik vajalikud muudatused EKL-KKK dokumentides. Kuni muudatuste vastuvõtmiseni tuleb lähtuda volinike otsusest, see tähendab, et kõikide agility valdkonna küsimustega, millega olete seni pöördunud EKL-KKK poole, tuleb pöörduda Eesti Agilityliidu poole aadressil info@agilityliit.ee

Lugupeetud EKL-i IGP kohtunikud

Anname teada, et FCI peakomitee 2022 novembris tehtud otsuse kohaselt ei ole FCI üritustel enam lubatud kaitseosas koera nuudiga lüüa. Otsus jõustus 1.01.2023. Eestis alates 1.05.2023 toimuvatel FCI-IGP eksamitel ja võistlustel avaldavad varrukamehed koerale nuudiga survet nii nagu senini, aga ilma koera löömata. Enne kaitseosa hindamist peab kohtunik andma vastavad juhised kaitseosas töötavatele varrukameestele.

Muus osas toimub koerte töö hindamine FCI-IGP eksamitel ja võistlustel vastavalt Eestis kehtivale FCI rahvusvahelistele teenistuskoerte töökatsete eeskirjale.