Kutsikate kuulutused

EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu

Marika Proover

esimees

Margus Harak

Anastassia Isküll

Martin Kreek

Liane Lubi

Uudised

Põhjamaiste kelgukoerte veokatse

Aeg: 19.-20. november 2022
Koht: Jõulumäe Tervisespordikeskuses, Leina, 86504 Pärnu maakond, https://goo.gl/maps/qYUX2hymFB2nz7aP6
Korraldaja: EKL PKKK
Peakorraldaja: Marika Proover (+372 53048885 , ekl.sleddogs@gmail.com)
Kohtunik: Aija Mäkiaho
Rajameister: Richard Põldmaa

Registreerumine: toimub läbi Spordicom süsteemi: https://oldreg.spordicom.ee/r/31/reg Registreerumine lõppeb 15.11.2022 kell 23:59

Osalustasu: TR (2 koera tõukeratta vedu) klassis 40 EUR ja KR (4 koera käruveo) klassis 50€ tuleb tasuda Eesti Kenneliidu arvele. NB! Selgitusse märkida „Veokatse 2022, osaleja nimi ja katse klass“.

Klassi muutmisel raha ei tagastata. Peale registreerumise lõppu ei ole enam võimalik klassi muuta.

MTÜ Eesti Kennelliit:
Swedbank IBAN EE522200221007123183

Koerad: Koerad peavad olema katsel osalemiseks vähemalt kaheksateist (18) kuu vanused. Katsel osalevad koerad peavad olema vaktsineeritud ning märgistatud EKL-i nõuete kohaselt ja olema registreeritud EKL-i tõuregistris või FCI poolt tunnustatud tõuregistris. Eelpool nimetatud nõuded kehtivad kogu rakendi koertele.
Katsel ei või osaleda: haige või vigastatud koer; emane koer kolmkümmend (30) päeva enne oodatavat poegimist ning vähem kui nelikümmend kaks (42) päeva peale poegimist; koer, kellele on FCI reeglite vastaselt manustatud dopingaineid.

Rajainfo:

Kaart: https://tinyurl.com/nh6u97fm
NB! Raja pikkus on 10-12 km ning ühel päeval tuleb seda läbida ühe korra. Korraldajal on õigus vahetult enne katset muuta katseraja rada, mis aga ei muuda rada pikemaks, kui 12 km.

Katse toimub vastavalt EKL PKKK veokatse eeskirjadele. Palun tutvuge eeskirjadega enne registreerumist.

Tuletame meelde, et katsel ei ole tehnilistel põhjustel varustuse jagamine võimalik.
All pool leiad näited eeskirja järgi lubatud ja keelatud karabiinidest:

Jooksev info: https://fb.me/e/2VZf7JMyu

Näeme rajal!

Race trial for Nordic sledgedogs

Time: 19.-20th November 2022
Place: Jõulumäe Tervisespordikeskuses, Leina, 86504 Pärnu maakond, https://goo.gl/maps/qYUX2hymFB2nz7aP6
Organizer: EKL PKKK
Race coordinator: Marika Proover (+37253048885 , ekl.sleddogs@gmail.com)
Judge: Aija Mäkiaho
Trail master: Richard Põldmaa

Entry: https://oldreg.spordicom.ee/r/31/reg Entry closes at 15th November 2022 at 23:59

Payment: Fee in TR class (2 dog scooter) is 40 EUR and in KR class (4 dogs rig) 50€. Fee has to be paid to Estonian Kennel Union account. NB! You should mark „Veokatse 2022, your name and trial class“ in explanation of the payment.
There will be no returns when changing classes. No changes in classes is allowed after entry closes.

MTÜ Eesti Kennelliit:
Swedbank IBAN EE522200221007123183

Dogs: dogs participating in a trial shall be at least 18 months old and registered in the EKU or valid FCI registry, vaccinated and ID-marked according to the EKU rules. Dogs that are not allowed to participate in a trial: sick or injured dogs, a pregnant bitch thirty (30) days before delivery and forty two (42) days after delivery, dogs that has been given medication against EKU doping rules.

Trail: https://tinyurl.com/nh6u97fm
NB! The trail is 10-12 km long and has to be competed on once during each day. Organizer has the right to change the trail before the trial, but the trail cannot be changed to longer than 12km.

The trial is held in according to Estonian Kennel Union Rules for Nordic Sleddog Trials. Please be sure to read the rules before the entry.

We kindly remind that due to technical reasons it will not be possible to share the equipment. You will find examples of allowed and not allowed carabiners here:

More information: https://fb.me/e/2VZf7JMyu

See you on the trail!