Kutsikate kuulutused

EKL retriiverite kogu

Eesti Retriiverite Kogu on loodud eesmärgiga ühendada retriiverite tööomaduste ja tõuomaste katsete edendamisest huvitatud inimesed ja tõuomaste katsete kohtunikud. Kogu toetab retriiverite tööomaduste säilitamist ja arendamist.

RetK liikmeks võivad astuda nii füüsilised kui ka juriidilised EKL liikmetest isikud, kes tegelevad retriiveritega või on olnud viimase kahe (2) aasta jooksul vähemalt ühe EKL registris oleva retriiveri ametlik omanik või kaasomanik.

EKL RETK eestseisus:

  • Peab EKLi retriiverite tõuomaste katsete võistluste kalenderplaani.
  • Peab EKL RetK liikmete ning retriiverite tõuomaste katsetega seotud koolitajate ja kohtunike registrit
  • Koostab ja uuendab RetK põhimäärusest tulenevat tegevust puudutavad EKL määruseid ja normatiivdokumente.

Eestseisus valitakse iga kolme aasta tagant.

Eestseisus (valitud 09.03.2024)

Maria Grigorjeva – esimees

Olga Zaitseva  – aseesimees

Pille Kurm – sekretär

Kristina Vorobets

Haita-Maarit Zahharov

Tatjana Zamorskaja

Kaidi Raukas

 

Organisatoorsed e-posti aadressid:

retriiverid@kennelliit.ee  – eestseisuse üldmeil

ret.kohtunikud@kennelliit.ee – kohtunike kogu üldmeil

Liikmeks astumise avaldus