Kutsikate kuulutused

Kohtunike kogu

EKL Retriiverite kohtunike kogu ülesandeks on:

  • Organiseerida ja toetada retriiverite tõuomaste katsete kohtunike põhikoolitust, erikoolitust ja kohtunikuõiguste laiendamise koolitust
  • Pidada kohtunike andmebaasi
  • Tõuomaste katsetega seotud kohtunikke ja koolitajaid puudutavate EKL normatiivdokumentide, eeskirjade ja määrustike projektide koostamisel osalemine ja ettepanekute tegemine
  • Ettepanekute tegemine EKL juhatusele kohtunike hindamise õiguse ja koolitajate atesteeringu peatamiseks või äravõtmiseks

Kohtunike kogusse kuuluvad kõik EKL kohtunike nimekirja kantud retriiverite tõuomaste katsete kohtunikud. 

Organisatoorsed e-posti aadressid:

ret.kohtunikud@kennelliit.ee  – kohtunike kogu üldmeil

 

Retriiverite  tõukatse kohtunikud ja kohtunike kogu liikmed:

Riin Kooli-Kõnnussaar – kohtunike kogu esimees, riin.kooli@gmail.com

Maria Grigorjeva, maria.grigorjeva@gmail.com

Haita-Maarit Zahharov, maarit@mybrand.ee

Tatjana Zamorskaja,  tatjana.zamorskaja@gmail.com 

Viktor Vorobets, viktor.vorobets@gmail.com

Pille Kurm, kurmpille@gmail.com