EKL välimikukohtunike kogu

Dokumendid

Kohtunikud

Standardid

EKL välimikukohtunike kogu eestseisus

Marko Lepasaar – esimees
Kristin Kerem – eksamite koordinaator
Kristel Ratnik-Soosaar – sekretär

Organisatoorsed e-posti aadressid:

vkk@kennelliit.ee – eestseisuse liikmed

Uudised

Välimikukohtunike põhikoolitus

Aeg: kevad 2023
Dokumentide esitamise tähtaeg: 1.12.2022 EKL büroos, paberkandjal ühes ümbrikus. Hilinenud dokumente vastu ei võeta. Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 8.12.2022
Sobivustesti toimumisaeg: 22. jaanuar 2023
Kursuse toimumisajad:  25-26.03, 1-2.04, 22-23.04, 13-14.05, 27-28.05.
Lõpueksam:  03-04. juuni, 10. juuni

Esitatavad dokumendid:

 • Taotlus põhikoolitusele pääsemiseks, kus on toodud muuhulgas järgmised andmed: isiku nimi, vanus, kontaktandmed, välimikukohtunikuks pürgija poolt kasvatatud ja omatud tõud ning tõug, millest soovitakse välimikukohtuniku karjääri alustada ning millist FCI keelt osatakse (inglise, prantsuse, saksa või hispaania)
 • tõend tõukoera omaniku staaži kohta (väljavõte EKL andmebaasist või koopia koera tõutunnistusest, kus on omanik määratud)
 • kasvataja algkoolituse positiivset läbimist tõendav dokument
 • EKL liikmelisust tõendav dokument
 • tõend tõuühingus aktiivse tegutsemise kohta vastavat tõuühingult või muult liikmesorganisatsioonilt, kelle heaks on kandidaat töötanud või soovituskiri kahelt EKL poolt tunnustatud kohtunikult aktiivses kenneltegevuses osalemise kohta
 • tõend EKL Ringikorraldajate kogult atesteerimise läbimise kohta ja 10 töökorra kohta kahe aasta jooksul atesteeritud ringikorraldajana
 • välimikukohtunike algkoolituse positiivset läbimist tõendav dokument
 • EKL-i büroo poolt väljastatud tõend selle kohta, et kohtunikuks pürgijal puuduvad kehtivad registrimääruse rikkumised, sanktsioonid, karistused vms.
 • koopia passist või ID kaardist
 • vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia
 • Essee kuni 3 lk (A4) teemal „Miks ma tahan saada kohtunikuks?“

Välimikukohtunikuks pürgijad saavad tutvuda välimikukohtuniku koolitusjuhendiga EKL koduleheküljel (soovitame pöörata tähelepanu punktis 3.2 toodud tingimuste täidetusele enne kandideerimist). Koolituse korraldamisega seotud kulud kaetakse EKL VKK eelarvest

24.11.2022 kell 15.00 toimub EKL büroos konsultatsioonipäev huvilistele. Osalemissoovist palume ette teatada aadressil vkk@kennelliit.ee hiljemalt 20.11.2022

KKK

Kui stažeerimiste, erikoolitusel osalemine ning vajalik koerte arv on täis, kuhu toimetada stažeerimislehed eksamite taotlemiseks?
Kas ja kuidas võib EKL kohtunik erikoolitustel osaleda?