Kutsikate kuulutused

EKL välimikukohtunike kogu

EKL Välimikukohtunike Kogu eestseisus:

Kalvo Kriisk – esimees
Maret Kärdi – sekretär
Iren Naarits
– eksamite koordinaator

Kontakt: vkk@kennelliit.ee

Uudised

ÜLDKOOSOLEK

Head EKL VKK liikmed,

Tulles vastu EKL VKK liikmete poolt saabunud soovile, on EKL VKK eestseisus tühistanud käesoleval nädalal toimuva EKL VKK üldkoosoleku. Seega, 31.03.2024 EKL VKK üldkoosolekut ei toimu!

EKL VKK eestseisuse  esimees on kokku kutsunud uue üldkoosoleku, mis toimub 21.04.2024 algusega kell 12:00 Eesti Kennelliidu koosolekuruumis. Koosoleku materjalid saadame teile aegsasti enne uut üldkoosolekut.

PÄEVAKORD:

1.     Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
2.     Eestseisuse esimehe sõnavõtt
3.     EKL VKK sekretäri tagasi kutsumine ja uue EKL VKK sekretäri valimine
4.     EKL välimikukohtunike kogu põhimääruse ja EKL välimikukohtuniku statuudi täiendused ja muudatused ning EKL volinike kogu poolt tehtud otsuste osas seisukohtade kujundamine
5.     EKL VKK allüksuste reglemendi muudatus ja EKL volinike kogu poolt tehtud otsuste osas seisukohtade kujundamine
6.     EKL VKK eestseisuse poolt EKL juhatusele esitatud sanktsioonide kinnitamine
7.     Vestlus-intervjuu komisjoni  (20.01.2024 üldkoosoleku otsus) aruanne
8.     Muud küsimused
Palun teata oma osalemisest hiljemalt 14.04.2024 e-mailil vkk@kennelliit.ee, et saaksime planeerida kohvipausi.

Juhul kui sa ise ei saa osaleda siis on võimalus saata ka volitus teisele EKL VKK liikmele, digitaalselt allkirjastatud volitused palume edastada e-mailile vkk@kennelliit.ee hiljemalt 18.04.2024

Kohtumiseni,
EKL VKK eestseisuse esimees

VÄLIMIKEKOHTUNIKE ALGKOOLITUS 2024 Tallinnas
EKL VKK korraldab:

11.05.2024 10:00-18:00 Välimikukohtunike algkoolitus (1. päev)

12.05.2024 9:00-17:00 Välimikukohtunike algkoolitus (2. päev)

24.05.2024 kell 18:00 Välimikukohtunike algkoolituse lõputest

Osalemise avaldus ja osalustasu 100 EUR tasumist kinnitav maksekorraldus peab olema saadetud hiljemalt 6.05.2024 vkk@kennelliit.ee. Osalemise võimalus kohapeal või zoom’i vahendusel. Lõputest tuleb sooritada kohapeal Tallinnas.

PLANEERITUD KOOLITUSED 2024

 

Kuupäev lahtine:
vene must terjer ja shar pei tõukoolitused –
lektor Hedi Kumm, vastutav kohtunik Iren Naarits
rottweiler tõukoolitus – lektor Alvar Ristikivi, vastutav kohtunik Iren Naarits

Planeeritud koolitus, mille kuupäevad ei ole veel kinnitatud: mops, prantsuse buldog, belgia kääbustõud, affenpinśer – Tiina Taulos