Kutsikate kuulutused

VKK kontaktid

Välimikukohtunike Kogu Eestseisus

EKL-VKK eestseisuse üldmeil on vkk@kennelliit.ee
Esimees: Inga Siil inga.siil01@gmail.com
+372 5626 5609
esindab Väimikukohtunike Kogu ja korraldab eestseisuse tööd; kutsub kokku eestseisuse koosolekud ja üldkoosoleku
Eksamite koordinaator: Juta Haranen
juta.haranen@gmail.com
+372 523 1517
korraldab eksameid välimikukohtunikele ning kohtunike kandidaatidele; koordineerib eksamite läbiviimist.
Sekretär: Anne Klaas
anne.klaas@mail.ee
+372 505 1649
üldkoosoleku ja eestseisuse dokumentatsiooni ning välimikukohtunike andmebaasi pidamine