Kutsikate kuulutused

Arvestades olukorda ja riiklikul tasemel antud soovitusi soovitab Eesti Kennelliit ära jätta vähemalt 31. märtsini 2020 planeeritud koerandusüritused. Ürituse toimumise/ärajätmise otsuse langetab korraldaja.

Arvestades olukorda ja riiklikul tasemel antud soovitusi soovitab Eesti Kennelliit ära jätta vähemalt 31. märtsini 2020 planeeritud koerandusüritused. Ürituse toimumise/ärajätmise otsuse langetab korraldaja.

С учетом ситуации и рекомендаций, сделанных на национальном уровне, Эстонcкии кеннелсоюз рекомендует отменить запланированные мероприятия до 31 марта 2020 года. Решение о создании / отмене мероприятия принимается организатором.