01.01.2023 muutub EKL-i hinnakiri!

EKL juhatuse korralisel koosolekul (protokoll nr 11-2022, 10.11.2022) kinnitati järgnevad hinnakirja muudatused, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2023: Kood Teenus Uus hind € liige/mitteliige 1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine...

András Korózs 1963-2022

10.11.2022 lahkus András Korózs – Ungari Kennelklubi president, kohtunik, kasvataja, abikaasa ja isa. Eesti Kennelliit avaldab kaastunnet omastele ja Ungari Kennelklubile.