EKL tõuraamatu määrus

Tõukohased aretuserinõuded

EKL kennelnimemäärus

Eesti Kennelliidu Teadusnõukogu

Kontakt: tan@kennelliit.ee

  1. Ranno Viitmaa
  2. Merit Villemson-Kavak
  3. Tiia Ariko
  4. Ülle Kell
  5. Janne Orro