Kutsikate kuulutused

Aretusnõuded ja FCI soovitused

Minimaalsed nõuded kõikidele aretus kasutatavatele koertele on leitavad FCI rahvusvahelistest aretussuundadest (FCI International Breeding Strategies). Lisaks nendele ja EKL tõuraamatumäärusele on osad tõuühingud kokku pannud aretuseeskirjad, milles on analüüsitud tõu olukorda ning sellest lähtuvalt on otsustatud kehtestada aretuses kasutatavatele koertele miinimumnõuded. Need nõuded on saanud heakskiidu EKL teadus- j aretusnõukogu poolt ning on kinnitatud EKL volinike koosoleku otsusega.
Enne pesakonna planeerimist tutvu kindlasti tõuraamatumäärusega, vajadusel küsi nõu Eesti Kennelliidust või oma tõuühingust. Varu selleks piisavalt aega.