Kutsikate kuulutused

E-register

E-register

Registrisse EST-xxxxx/Exx kantakse (FCI)tõunumbrit omavad tõukoerad kelle päritolu ei ole kolme eelneva põlvkonna ulatuses tõestatud (täht E kaldkriipsu järel näitab, et koer on kantud ERIREGISTRISSE) ja kes on kantud:

  • FCI täisliikme tõuraamatusse;
  • FCI poolt tunnustatud klubi tõuraamatusse;
  • FCI kandidaat- või partnerriikide tõuraamatusse ja kelle registreerimistunnistuse “Export Pedigree” on väljastanud
  • FCI poolt tunnustatud klubi.


Oluline teada, et sellise registri koera aretuses kasutamisel peab olema tal kaks näitusehinnet (vt. tõuraamatu määrus)