Kutsikate kuulutused

Kasvatajad

Koerte aretus on suur vastutus nii kutsikate, tulevaste kutsikaomanike kui ka antud tõu huvides.
Enne pesakonna planeerimist peaks kaaluma, kas planeeritavate kutsikate ema on üleüldse sobiv aretuses kasutamiseks. Kas tal on hea iseloom? Kas ta on oma tõu tüüpiline esindaja? Kas oled kindlaks teinud, et ta on terve ja tal ei ole pärilikke haiguseid, mille puhul ei ole aretuses kasutamine eetiline. Terviseuuringuid saab teostada EKL usaldusarstide juures, paljudel tõugudel on teatud haiguste tuvastamiseks olemas ka geeniuuringud (nende kohta saad lisainfot oma tõu ühingust või veterinaarkliinikust).

Kui vastasite nendele küsimustele „jah“, siis võib astuda järgmise sammu ning valida pesakonna isaks koer, kes samuti vastaks nendele tingimustele. Sellisel juhul olete andnud endast parima, et sünniksid kutsikad, kes on terved ja elavad kaua ning mis kõige olulisem – elavad nii, et nende pered saavad kooselu nendega nautida.

On väga oluline, et kutsikaostja saaks terve ja hästi toimiva koera, kes vastaks selle tõuga kaasas käivatele ootustele.

Minimaalsed nõuded kõikidele aretus kasutatavatele koertele on leitavad FCI rahvusvahelistest aretussuundadest (FCI International Breeding Strategies). Lisaks nendele ja EKL tõuraamatumäärusele on osad tõuühingud kokku pannud aretuseeskirjad, milles on analüüsitud tõu olukorda ning sellest lähtuvalt on otsustatud kehtestada aretuses kasutatavatele koertele miinimumnõuded. Need nõuded on saanud heakskiidu EKL teadus- ja aretusnõukogu poolt ning on kinnitatud EKL volinike koosoleku otsusega.

Enne pesakonna planeerimist tutvu kindlasti tõuraamatumäärusega, vajadusel küsi nõu Eesti Kennelliidust või oma tõuühingust – selleks tuleb varuda piisavalt aega.