Kutsikate kuulutused

EKL kasvatajad

Kasvataja on isik, kes on pesakonna registreerimise hetkel emase koera omanik, kellel ühisomanduses oleva emase koera puhul on kirjalik aretusõiguse leping antud pesakonnale või kes, välisriigi kodaniku omanduses oleva emase koera puhul, omab kirjalikku rendilepingut antud pesakonnale. Lihtsamalt öeldes – kasvataja on inimene, kelle nimel on registreeritud sündinud kutsikad.
Esimesed kaks pesakonda saab registreerida ilma kennelnimeta, kuid alates kolmanda pesakonna registreerimisest peab kasvatajal olema juba kinnitatud kennelnimi. Kui kennelnime omanikuks on kaks või rohkem inimest, siis peavad kõik kennelnime omanikud kirjutama alla pesakonna registreerimisavaldusele ja nad kõik märgitakse kasvatajaks. Kui kasvatajal on kennelnimi, siis on kennelnime kasutamine kohustuslik kõikide pesakondade tõuraamatusse kandmisel ning on kohustuslik osa iga koera nimest.

Ühisomanduses oleva emase koera pesakond saab vastava pesakonna aretusõigust omava kenneli nime. Kui emasel koeral on mitu omanikku, ja neil ei ole kennelnime, siis peavad nad kõik kirjutama alla pesakonna registreerimisavaldusele ja nad kõik kantakse kasvatajatena EKL tõuraamatusse. Kui ühisomanduses oleva emase koera omanikest mõnel on kennelnimi, siis peavad omanikud omavahel sõlmima aretusõiguse lepingu. Kui pesakond on kantud tõuraamaturegistrisse, siis ei saa kasvatajat enam muuta.

EKL-is registreeritud kennelnimed.

Olulisemad dokumendid kasvatajale leiad siit: https://kennelliit.ee/meist/koeraomanikule/