Kutsikate kuulutused

Kutsika müümisega seotud dokumendid

Koera ostu ja müügi puhul tuleb alati vormistada kirjalik leping, seda ka juhul, kui koera antakse rendi- või kaasomandisse. Soovi korral kasuta tõukoera ostu-müügi lepingut (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks). Rendi- või kaasomandikoerte puhul peaks lepingus kirjas olema kõik, mille osas võib hiljem tekkida lahkarvamusi.

Kutsikas tuleb alati loovutada koos registreerimistunnistusega (tõutunnistusega), erandiks vaid juhud, kui on tegemist järelmaksuga müümisega või rendi/kaasomandikoeraga. Registreerimistunnistuse ja lemmikloomapassi eest lisaraha maksma ei pea.