Kutsikate kuulutused

Kutsika registreerimise dokumendid

Kogu pesakond kantakse tõuraamatusse korraga ja tingimusel, et pesakond sünni hetkest kuni registreerimiseni on Eesti Vabariigi territooriumil kasvataja valduses. Registreerimisavalduse võib esitada kohe pärast pesakonna sündi. Vanema kui 6-kuuse pesakonna registreerimisel tuleb lisada pesakonna vanemate ning kõigi kutsikate DNA-põlvnemisuuringute tulemused. Välismaalt renditud emase koera pesakonnast peab teatama EKL büroosse seitsme päeva jooksul, v.a EKL tõuraamatumääruse p-s 1.4 toodud juhtudel. Välisriigist Eestisse üle toodud kennelnimega kasvataja peab kolme aasta vältel alates kennelnime Eestis registreerimisest teavitama EKL bürood pesakonna sünnist kirjalikult seitsme päeva jooksul peale selle sündimist

Registreerimiseks peab kasvataja esitama dokumendid korraga. Esitatavate dokumentide nimekiri on toodud EKL tõuraamatumääruse lisas 5 “Pesakonna registreerimiseks esitatavad dokumendid”.

Rohkem lisainfot saab EKL tõuraamatumäärusest.