Kutsikate kuulutused

EKL liikmesorganisatsioonile

Eesti Kennelliidu põhikiri

EKL valimiste reglement

EKL saali kasutamise kord

Näituste korraldamine:

EKL näituste eeskiri (kehtib alates 01.01.2024) 

EKL näituste eeskiri (kehtib kuni 31.12.2023)
Lisa 1: EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standard.
Lisa 2: EKL kalenderplaani kantud üritusel osalemiseks koertele esitatavad vaktsineerimisnõuded (alates 11.02.2021)
EKL/FCI poolt määratud osalemiskeelud.

EKL tõust või tõuvariatsioonist üleviimise kord

EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri

EKL näitusetaotluste menetlemise kord

EKL näituse vaatleja statuut

EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend

Eestis jahiks kasutatavad koeratõud

EKL koolitusalade eeskirjad, juhendid ja blanketid
https://kennelliit.ee/ekl-kkk-dokumendid-ja-blanketid/

Tõukohaste erinõuete taotlemine:

Erinõuete taotlus EKL liikmesorganisatsioonidele

Aretuseeskirja koostamise juhend

EKL teadus-aretusnõukogu töökord