Kutsikate kuulutused

Näitused

Rahvusvaheline näitus – Eesti Kennelliidu (EKL) kalenderplaani kantud ning Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni (Fédération Cynologique Internationale – F.C.I.) poolt kinnitatud kõikide F.C.I. poolt tunnustatud koeratõugude näitus. Rahvusvahelisel näitusel võistlevad koerad CACIB-i, SERT-i , JUN SERT-i ning VET SERT-i omistamise eest.

Rahvuslikud näitused – Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud ametlikud näitused, mis jagunevad kõikide tõugude näitusteks, rühmanäitusteks ja erinäitusteks. Rahvuslikel näitustel võistlevad koerad SERT-i, JUN SERT-i ning VET SERT-i omistamise eest

Kõikide tõugude näitus – kõikide EKL poolt tunnustatud koeratõugude näitus. Kõikide tõugude näitustel võistlevad koerad SERT-i, JUN SERT-i ning VET SERT-i omistamise eest.

Rühmanäitus – ühe või mitme FCI rühma näitus. Rühmanäitusel võistlevad koerad SERT-i, JUN SERT-i ning VET SERT-i omistamise eest.

Erinäitus – ühe või mitme EKL poolt tunnustatud koeratõu näitus. Erinäitusel võib korraldada mitteametlikke lisavõistlusi, mis võivad olla kantud näituse kataloogi. Erinäitustel võistlevad koerad SERT-i, JUN SERT-i ning VET SERT-i omistamise eest

Selleks et näitusele registreeruda on vaja täita näitusele registreerimise leht: Näitustele registreerumise leht, paaride võistluseks on Näitusele registreerimise leht – paaride võistlus. Kõige lihtsam on näitusele registreeruda EKL online süsteemi kaudu.

Liikmesorganisatsioon, kes soovib näitust korraldada, võtab aluseks EKL näitusetaotluste menetlemise korra ja täidab selleks EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotluse blanketi või esitab taotluse läbi EKL online.

Veel vajalikud dokumendid seoses näituse korraldamisega on: Kutse ringikorraldajale, Kutse kohtunikule ja peale näituse toimumist aruande EKL Ringikorraldajate Kogule, mille võib esitada ka läbi EKL online.

Eraldi korraldab Eesti Kennelliit igal aastal jõuluürituse oma liikmete kutsikatele ja veteranidele,

Selle ürituse aluseks on Jõulushow statuut ja sinna registreerides tuleb täita: Jõulushow registreerimisleht .

EKL omistab koertele (vastavalt võistlusklassile) Eesti Juuniortšempioni (EST J CH), Eesti Välimikutšempioni (EST V CH) ning Eesti Veterantšempioni (EST Vet CH) tiitleid. Tiitlite kinnitamiseks vajalike nõuete ning kinnitamise korra sätestab .

FCI omistab koertele rahvusvahelise välimikutšempioni C.I.B. ning rahvusvahelise näitusetšempioni C.I.E. tiitleid. C.I.B. ja C.I.E. tiitli kinnitamise taotlus tuleb esitada EKL büroosse, kes edastab selle FCI-le.

EKL näituste eeskiri (kehtib alates 30.06.2024)

EKL näituste eeskiri (kehtib alates 01.07.2024)

Lisa 1: EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standard.

Lisa 1: EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standard (kehtib alates 01.01.2025)

Lisa 3: Raha tagastamise avaldus

EKL/FCI poolt määratud osalemiskeelud.

Näitusele registreerimise leht (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Show entry form (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Paaride võistlusele registreerimise leht (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Brace competition (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Laps&koer/Child&Dog, Juuniorhändler/ Junior Handling competition (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Balti Võitja statuut

EKL võitja statuut

Eestis jahiks kasutatavad koeratõud

EKL jõulushow statuut

Jõulushowle registreerimise leht (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri

EKL edukaima näitusekoera ja –koerakasvataja konkursi statuut

Liikmesorganisatsioonile

EKL liikmesorganisatsiooni näitusetaotluse blankett

Näitusetoimkonna aruanne EKL ringikorraldajate kogule

Kutse kohtunikule rahvusvahelistele näitustele (ingliskeelne ekraanil täidetav. Blanketi kasutamiseks on vajalik Adobe Reader’i olemasolu). Alates 01.07.2024 toimuvad näitused.

Kutse kohtunikule rahvusvahelistele näitustele (eestikeelne ekraanil täidetav. Blanketi kasutamiseks on vajalik Adobe Reader’i olemasolu). Alates 01.07.2024 toimuvad näitused.

Kutse kohtunikule rahvuslikud-, rühma- ja erinäitused (ingliskeelne ekraanil täidetav. Blanketi kasutamiseks on vajalik Adobe Reader’i olemasolu). Alates 01.07.2024 toimuvad näitused.

Kutse kohtunikule rahvuslikud-, rühma- ja erinäitused (eestikeelne ekraanil täidetav. Blanketi kasutamiseks on vajalik Adobe Reader’i olemasolu). Alates 01.07.2024 toimuvad näitused.

Kutse kohtunikule (eestikeelne ekraanil täidetav. Blanketi kasutamiseks on vajalik Adobe Reader’i olemasolu). Kuni 30.06.2024 toimuvatele näitustele.

Kutse kohtunikule (eestikeelne, alates 2024.a. toimuvad näitused). Kuni 30.06.2024 toimuvatele näitustele.

Kutse kohtunikule (ingliskeelne ekraanil täidetav. Blanketi kasutamiseks on vajalik Adobe Reader’i olemasolu). Kuni 30.06.2024 toimuvatele näitustele.

Kutse kohtunikule (ingliskeelne, alates 2024.a. toimuvad näitused). Kuni 30.06.2024 toimuvatele näitustele.

Kutse ringikorraldajale

Näitusele registreerimise leht (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Show entry form (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Paaride võistlusele registreerimise leht (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Brace competition (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)

Juuniorhändlerite hindamisleht (FCI)

Agressiooniteatis

EKL tõust või tõuvariatsioonist üleviimise kord

Lisa 1: EKL tõust või tõuvariatsioonist üleviimise blankett.

Lisa 2: tõud, mida viiakse ühest tõust/tõuvariatsnioonist teise

EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri

EKL näitusetaotluste menetlemise kord

EKL näituse vaatleja statuut