Kutsikate kuulutused

Eesti hagija skulptuuri autor on Asmus Soodla

Eesti hagija skulptuuri autor on Asmus Soodla

Eesti Kennelliidu ja Eesti Kunstiakadeemia koostööna on valminud eesti hagija skulptuuride prototüübid. Järgnevalt tutvustab end võidutöö autor Asmus Soodla –  installatsiooni ja skulptuuri osakonna tudeng.

Palun tutvusta end lühidalt. Kaua sa oled EKAs õppinud ja milline on olnud sinu senine teekond skulptorina? Kuidas selle valdkonnani jõudsid?

Asmus: Olen 21-aastane kunstitudeng, õpin teist aastat EKAs installatsiooni ja skulptuuri erialal. Enne ülikooli astumist tegelesin üldhariduse kõrvalt erinevate meediumitega nagu heli ja maal.

Miks otsustasid valida valikaine „Avaliku ruumi skulptuur: eesti hagijas“ ?

Asmus: Dekaan helistas ühel hommikul selle toreda pakkumisega. Oli selge, et tegemist oleks hea väljakutsega arendada modelleerimisoskust ning samuti tundus see mõnusa värskendusena sellele, millega noore kaasaegse kunstnikuna muidu tegelen.

Kas olid eesti hagijatega varem kokku puutunud? Kui palju aitas kaasa reaalsete koerte nägemine skulptuuri valmimisel?

Asmus: Varasem kokkupuude oli minimaalne. Koerad käisid meil külas kolmel korral, aga kuna looma modellina paigal seisma pole võimalik panna, siis toimus modelleerimine kohtumistel tehtud fotode põhjal.

Mis oli kõige huvitavam osa skulptuuri valmistamisel?

Asmus: Ilmselt kõige olulisemaks kogemuseks kujunevad pikad ning arendavad vestlused õppejõudude ja kaastudengitega. Lisaks ka tellimustöö teostamise kogemus, mis oli mulle esmakordne.

Miks kujutasid eesti hagijat just istuvas poosis?

Asmus: Projekti alguses mõtlesin, kuidas koeraskulptuur linnakeskkonnas vaatajale mõjub. Mulle sümpatiseeris idee istuvast koeraskulptuurist, kes linnaväljakul omanikuga aega parajaks teeb, mööduja pilku otsib.

Kuidas leidsid tasakaalu standardi ja loomingulisuse vahel?

Asmus: Modelleeringu vastavus tõustandarditele, anatoomiline täpsus ja detailsus ei ole tingimata seoses kuju skulpturaalse kvaliteediga. Seda mõjutavad eelkõige huvitav vormikasutus, materjalivalik, dünaamilisus, ruumiline kontekst. Mina skulptorina eelistan pigem neid kvaliteete. Tasakaalu aitas leida pidev suhtlus tellijate ja koeraomanikega, kes tõutunnuste osas äärmiselt täpse silmaga oskasid viidata anatoomilistele veakohtadele.

Skulptuuri avamine toimub Rotermanni kvartali keskväljakul 19.08.2024.