Kutsikate kuulutused

Eristaatus

hagijakuts

Eesti hagija eristaatuse programm

Kinnitatud EKL Volikogul 18. oktoobril 1997

 1. Omistada eesti hagijale, meie ainsale Eesti- ja naaberriikide poolt tunnustatud koeratõule, eristaatus.
 2. Ette valmistada ja esitada Eesti Vabariigi Presidendile taotlus eesti hagija kui tõu nimetamiseks Eesti rahvuskoeraks.
 3. Ette valmistada ja esitada Rahvusvahelisele Künoloogilisele Föderatsioonile vajalikud materjalid eesti hagija kui Eesti rahvuskoera tõustandardi kinnitamiseks.
 4. Ette valmistada ja esitada Eesti Postile ettepanek eesti hagija kui Eesti rahvuskoera kujutisega margi väljaandmiseks.
 5. Vaadata läbi Eesti Hagija Tõuühingu põhikiri.
 6. Teha Eesti Hagija Tõuühingu põhikirja projekti esitanud aktivistidele ettepanek koos Eesti Kennelliiduga ühisürituse läbiviimiseks. Ühiselt koostada tööplaan, ajakava, leida ja kinnitada teostatavate tööde tarvis kompetentsed isikud.
 7. Näha EKL 1998.a eelarves ette vahendeid eesti hagija tõumaterjali dokumentide kogumiseks Eestis, Venemaal, Soomes ja Lätis. Kogutud materjali põhjal koostada tõu dokumentatsioon ning ajalugu.
 8. Tõuaktivistidele teha ettepanek ette valmistada ja läbi viia tõu erinäitus. Näituse raames korraldada EKL välimikukohtunikele tõualane seminar. Luua võimalus tõu kohtunikueksami sooritamiseks.
 9. Kehtestada kõigile EKL välimikukohtunikele kohustuslik eesti hagija kui rahvusliku tõu tundmine.
 10. Patenteerida EKL logo.
 11. EKL ajakirjas “KOER” näha ette rubriik “Eesti Hagijas”, kus kajastada tõuühingu abil rahvuskoera kohta käivat infot.
 12. Valmistada ette ja rakendada 1998 aasta jooksul “Eesti Hagija”- nimeline EKL aastapreemia.