Kutsikate kuulutused

Eesti Kennelliit teostas 2024. aasta esimese pesakonna kontrolli

Eesti Kennelliidu juhatus otsustas 14. detsembril 2023.a korralisel koosolekul käivitada 2024. aastal pilootprojekti, mille raames hakatakse läbi viima pistelisi pesakondade kontrolle  juhuvalimi põhjal.  Kontroll hõlmab iga 20. EKL registrisse kantavat pesakonda. Kõik  registreeritud pesakonnad saavad EKL online süsteemis personaalse ID numbri, mille alusel arvestust peetakse. Iga 20. pesakonna süsteemi ilmumise korral teavitatakse tulevasest ülevaatusest nii juhatust kui ka kasvatajat e-maili teel.

Ülevaatuse teostamise aluseks on “Pesakonna ülevaatuste teostamise kord“.  Ülevaatuseid teostavad EKL juhatuse liikmed või volitatud isikud, samuti kaasatakse vajadusel tõuühingud.

Esimene ülevaatus toimus 22.01.2024  cavalier king charles spanjeleid kasvatavas kennelis Relander. Ülevaatust käisid EKL juhatuse volitusel tegemas cavalier king charles spanjelite tõuühingu juhatuse liikmed Terje Erdmann ja Anne Kivihall. Kontrolliti kutsikate ema kiipi ja vastavust registreerimisdokumentidele, kutsikate üldist olukorda ja pidamistingimusi.  „Teostasime kontrolli vastavalt „Pesakonna ülevaatusaktile“. Kõik vastas nõuetele ning kõik kolm kutsikat tundsid end hästi. Kutsikatele oli eraldatud väga suur aedik,“ sõnas Erdmann.

Raili Kaptein oli pesakonna ülevaatuse teate saabumisest veidike üllatanud ning kommenteeris ülevaatust järgnevalt:
„Olin sellest projektist teadlik, lugesin sellest EKL uudiskirjast. Minuga võeti ühendust e-maili teel ning anti teada, et olen osutunud valituks ja minu pesakonda soovitakse üle vaatama tulla. Esialgu olid tunded kahetised, kuna mul on pesakondi pigem harva ning võiks arvata, et kontrollitakse pigem neid, kellel on tihemini pesakonnad. Kuid sain aru, et ülevaatuste teostamise aluseks on juhuslikkus, sattusin lihtsalt selleks 20ndaks. Ülevaatust tulid teostama tõuühingu liikmed, kellega varasemalt sobiva aja kokku leppisime. Ülevaatus oli meeldiv ja põhjalik, kontrolliti kiipe, vaadati pabereid ja tutvuti kutsikatega. Ülevaatuse käigus täideti ankeet.“

Ettekirjutuste puudumisel registreeritakse kontrolli läbinud pesakond kohe pärast “Pesakonna ülevaatusakti”  EKLi büroosse jõudmist.

Kutsikad oma uhkes aedikus. Pildid: Raili Kaptein