Kutsikate kuulutused

EKL erakorraline üldkoosolek 03.08.2023

EKL erakorraline üldkoosolek 03.08.2023

EKL  erakorraline üldkoosolek toimub 03.08.2023 algusega kell 19:00 Tallinnas, Hestia Hotel Europas (Paadi 5).

Päevakord

1. Protseduurilised toimingud

1.1 Koosoleku juhataja valimine
1.2 Koosoleku protokollija valimine
1.3 Häältelugemiskomisjoni valimine
1.4 Päevakorra kinnitamine

2. EKL põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine
3. EKL valimiste reglemendi muudatusettepanekute kinnitamine.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus: dokumentide muudatusettepanekute kinnitamine vastavalt 13.06.2023 EKL volinike korraliselt koosolekult saadud suunistele (protokoll 3-2023).

Muudatusettepanekutega on võimalus eelnevalt tutvuda siin: https://kennelliit.ee/meist/uldkoosolek/.

Erakorralise üldkoosoleku hääleõiguslike liikmete nimekiri fikseeriti 12.07.2023 kell 23:59 seisuga ja sellest teavitas EKL juhatuse esimees liikmeid EKL 13.07.2023 aset leidnud juhatuse korralisel koosolekul.

Erakorralise üldkoosoleku operatiivseks korraldamiseks palume tungivalt edastada volikirjad eelnevalt digitaalallkirjastatud kujul e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee või paberkandjal EKL büroosse (Alajaama 8, Tallinn, E-K 11:00-17:00, N 11:00-18:00) hiljemalt 31.07.2023 kell 17:00.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 03.08.2023 kell 17:00 erakorralise üldkoosoleku toimumise kohas. EKL füüsilisest isikust liikmel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass). Juriidiliste isikute esindajatel tuleb lisaks esitada ka kehtiv registrikaardi väljavõte.