Kutsikate kuulutused

EKL-i seisukohad lemmiklooma pidamise nõuete eelnõu teemal.

EKL-i seisukohad lemmiklooma pidamise nõuete eelnõu teemal.

  • Eesti Kennelliit taunib koerte alalist ketis pidamist ja koerte liigile omaste põhivajaduste mittetäitmist. Igale koerale peab olema tagatud sotsiaalsus, hea füüsiline ja vaimne tervis, liikumisvajaduse rahuldamine, hoolitsus ja puhtus. Koeral peab olema võimalus suhelda igapäevaselt inimese ja vajadusel ka teiste loomadega, et tunda end turvaliselt.
  • Kui tuleb ette olukordi, kus koera ajutine lõastamine on vältimatu ja õigustatud tema enda või teda ümbritsevate elusolendite turvalisuse ja ohutuse tagamiseks, peavad koera põhivajadused olema samal ajal täidetud.
  • Eesti Kennelliit teeb koostööd Maaeluministeeriumi, Põllumajandus- ja Toiduameti ning teiste organisatsioonidega, kes reguleerivad koerte heaolu ja teostavad selle järelevalvet.
  • Eesti Kennelliit koolitab regulaarselt koerte omanikke ja kasvatajaid ning tutvustab head koerte pidamise tava. Koerakasvatajaks saamiseks tuleb aastast 2006 läbida kasvataja algkoolitus, kus teiste teemade seas räägitakse koerte heaolust, psühholoogiast, käitumisest, toitumisest, hooldamisest, hügieenist ja loomakaitseseadusest. Kennelliit ja kasvataja sõlmivad lepingu, mis kohustab pidama koeri liigile sobivates tingimustes.
  • Eesti Kennelliidu poolt volitatud isikud teostavad kontrolli ja järelevalvet pesakondade pidamistingimuste ning kasvatustööd puudutavate dokumentide üle kõigil juhtudel, kui on tekkinud põhjendatud kahtlused, et koerte elamistingimused ei vasta hügieeni või loomakaitsenõuetele.