EKL juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku

EKL juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku

3. veebruar 2021

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE 
03.02.2021

MTÜ Eesti Kennelliit (registrikood 80085275, aadress Alajaama 8, 11314 Tallinn) (edaspidi EKL) juhatus kutsub kokku EKL liikmete erakorralise üldkoosoleku pühapäeval, 28.02.2021 algusega kell 12:00  Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja (E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn).

Vastavalt EKL juhatuse 02.02.2021 elektroonse hääletuse otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. EKL Üldkoosolekul ja EKL Nõukogus läbiviidavate valimiste reglemendi (uue nimega EKL üldkoosolekul ja EKL volinike koosolekul läbiviidavate isikuvalimiste reglement) muudatuste kinnitamine
2. EKL 15.10.2020 üldkoosoleku osas laekunud protestide käsitlemine
3. EKL volinike koosoleku valimised
4. EKL revisjonikomisjoni liikmete valimised

EKL erakorralisel üldkoosolekul saavad osaleda need, kes on koosoleku ajaks liikmete nimekirja kantud ehk kelle liikmeks astumise on EKL juhatus kinnitanud. 

Üldkoosoleku operatiivseks korraldamiseks ja seoses viirusohtliku perioodiga palume tungivalt edastada volikirjad ja info juriidilisest isikust liikmete esindaja kohta (esindatus registrikaardi või volikirja alusel) eelnevalt, hiljemalt 25.02.2021 kell 18:00:
– digitaalallkirjastatud kujul e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee või
– paberkandjal EKL büroosse (Alajaama 8, Tallinn, klienditeenindus avatud E-N 12:00-18:00).
Eelnevalt edastatud volikirjade alusel saab ette valmistada registreerimislehed, mis lihtsustavad ja kiirendavad koosolekule registreerimist.

Palume kõigil erakorralisele üldkoosolekule tulijatel oma osalemisest teada anda hiljemalt 22.02.2021 e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee. Osalemise eelnev registreerimine on vajalik, et jälgida kehtestatud piirangutest kinnipidamist.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 28.02.2021 kell 10:00 erakorralise üldkoosoleku toimumise kohas. EKL liikmel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Juriidiliste isikute esindajatel lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte.

EKL üldkoosolekuga seotud materjalide ja informatsiooniga on võimalik tutvuda EKL veebilehel https://kennelliit.ee/erakorraline-uldkoosolek-28-02-2021/.

EKL volinike koosoleku ja EKL revisjonikomisjoni liikmete kandidatuuridega seotud dokumendid palume samuti edastada e-posti aadressile ekl@kennelliit.ee.

P.S. Et kõik tunneks end viiruseohtlikul ajal turvalisemalt jää halva enesetunde ja haigussümptomitega koju! Kui oled terve ja tuled üldkoosolekule, kanna maski!

EKL juhatus

Loe edasi

Näitusetoimkonna esimehe konkurss

Eesti Kennelliit kuulutab välja konkursi: näitusetoimkonna esimees perioodiks 01.01.2023-31.12.2026 Näitusetoimkonna esimehe tööülesanded on järgmised: näituste eelarvete koostamine toimkonna töö üldine planeerimine toimkonna esindamine suhtlemisel EKL juhatuse ja...

Loe edasi