Kutsikate kuulutused

EKL juhatuse soovitus COVID-19 oludes sisenäituste korraldajatele

EKL juhatuse soovitus COVID-19 oludes sisenäituste korraldajatele

Tulenevalt COVID-19 olukorrast on EKL juhatus otsustanud, et praegusel perioodil tuleks võimalusel vältida suurte sisenäituste korraldamist.
Lähtuvalt sellest soovitab EKL juhatus sisenäituste korraldajatel kaaluda näituste edasi lükkamist või tühistamist. Näituse korraldajatel tuleb järgida Eesti Vabariigi Valitsuse, kohaliku omavalitsuse ja Terviseameti otsuseid ning suuniseid.