EKL-KKK teadaanded EKL-KKK liikmetele, eksamite ja võistluste korraldajatele ja seal osalejatele

EKL-KKK teadaanded EKL-KKK liikmetele, eksamite ja võistluste korraldajatele ja seal osalejatele

14. märts 2020

EKL-KKK TEADAANNE EKL-KKK LIIKMETELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga on 22.märtsiks 2020 väljakuulutatud EKL-KKK üldkoosolek edasi lükatud määramata ajaks. EKL-KKK eestseisus jälgib olukorda ning kutsub kokku üldkoosoleku esimesel võimalusel.

EKL-KKK TEADAANNE EKSAMITE JA VÕISTLUSTE KORRALDAJATELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga ja EKL kalenderplaanis olevate koeraspordi ürituste ära jäämisega ajavahemikus 13.märtsist kuni 1.maini on korraldajatel võimalik taotleda ära jäänud võistluste korraldamiseks uut aega! EKL-KKK eestseisus esitab uued taotletavad võistluste kuupäevad EKL juhatusele kinnitamiseks ja kalendrisse lisamiseks.
Taotlused võistluste edasilükkamiseks palume esitada aadressile eestseisus@ekl-kkk.ee esimesel võimalusel või hiljemalt 1.maiks. Eksamite taotlemisel palume lähtuda kehtivast korrast.
Olukorra või asjaolude muutumisel teavitame täiendavalt!


EKL-KKK TEADAANNE EKSAMITEL JA VÕISTLUSTEL OSALEJATELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga jäävad ära kõik EKL kalenderplaanis olevad koerte koolitusalade eksamid ja võistlused ajavahemikus 13.märts kuni 1.mai 2020!
Korraldajatel on võimalik taotleda ära jäänud võistluste korraldamiseks uut aega või taotleda uusi eksameid, seega tasub jälgida EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani!
Olukorra või asjaolude muutumisel teavitame täiendavalt!

Loe edasi

01.01.2023 muutub EKL-i hinnakiri!

EKL juhatuse korralisel koosolekul (protokoll nr 11-2022, 10.11.2022) kinnitati järgnevad hinnakirja muudatused, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2023: Kood Teenus Uus hind € liige/mitteliige 1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine...

Loe edasi

01.10.2022 muutub EKL-ilt tellitud saadetiste hinnakiri

Alates 01.10.2022 muutub EKL-i hinnakiri järgnevalt: 1070 Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) 1.50€ 1071A Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) 5€ 1071B Tähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis) 8€ 1071C Dokumentide saatmine...

Loe edasi

Liseth-Eliise Horeb Ameerikas

[dsm_perspective_image src="https://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2022/12/3-Lisett-best-JH-scaled.jpg" title_text="3-Lisett best JH" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"...

Loe edasi