Kutsikate kuulutused

EKL-KKK teadaanded EKL-KKK liikmetele, eksamite ja võistluste korraldajatele ja seal osalejatele

EKL-KKK teadaanded EKL-KKK liikmetele, eksamite ja võistluste korraldajatele ja seal osalejatele

EKL-KKK TEADAANNE EKL-KKK LIIKMETELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga on 22.märtsiks 2020 väljakuulutatud EKL-KKK üldkoosolek edasi lükatud määramata ajaks. EKL-KKK eestseisus jälgib olukorda ning kutsub kokku üldkoosoleku esimesel võimalusel.

EKL-KKK TEADAANNE EKSAMITE JA VÕISTLUSTE KORRALDAJATELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga ja EKL kalenderplaanis olevate koeraspordi ürituste ära jäämisega ajavahemikus 13.märtsist kuni 1.maini on korraldajatel võimalik taotleda ära jäänud võistluste korraldamiseks uut aega! EKL-KKK eestseisus esitab uued taotletavad võistluste kuupäevad EKL juhatusele kinnitamiseks ja kalendrisse lisamiseks.
Taotlused võistluste edasilükkamiseks palume esitada aadressile eestseisus@ekl-kkk.ee esimesel võimalusel või hiljemalt 1.maiks. Eksamite taotlemisel palume lähtuda kehtivast korrast.
Olukorra või asjaolude muutumisel teavitame täiendavalt!


EKL-KKK TEADAANNE EKSAMITEL JA VÕISTLUSTEL OSALEJATELE!
Seoses 12.märtsil Eestis kehtestatud eriolukorraga jäävad ära kõik EKL kalenderplaanis olevad koerte koolitusalade eksamid ja võistlused ajavahemikus 13.märts kuni 1.mai 2020!
Korraldajatel on võimalik taotleda ära jäänud võistluste korraldamiseks uut aega või taotleda uusi eksameid, seega tasub jälgida EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani!
Olukorra või asjaolude muutumisel teavitame täiendavalt!