Kutsikate kuulutused

EKL korralise üldkoosoleku päevakord 23.09.2023

Vastavalt EKL juhatuse erakorralisele elektroonilisele hääletusele nr. 16-2023 (29.08.2023) on üldkoosoleku päevakord järgmine:

 1. Protseduurilised toimingud
  1.1 Koosoleku juhataja valimine
  1.2 Koosoleku protokollija valimine
  1.3 Häältelugemiskomisjoni valimine
  1.4 Päevakorra kinnitamine
 2. EKL volinike koosoleku juhataja aruanne
 3. EKL revisjonikomisjoni aruanne
 4. EKL juhatuse esimehe aruanne
 5. EKL põhikirja muudatusettepanekud
 6. EKL volinike ja volinike koosoleku asendusliikmete tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised
 7. EKL volinike koosolekule volituste andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning EKL juhatuse uute liikmete valimiseks
 8. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja EKL revisjonikomisjoni uute liikmete valimine