Kutsikate kuulutused

EKL kuulutab välja konkursi kohtunike koordinaatori ametikohale

EKL kuulutab välja konkursi kohtunike koordinaatori ametikohale

MTÜ Eesti Kennelliit (EKL) kuulutab välja konkursi kohtunike koordinaatori ametikoha täitmiseks perioodiks 01.09.2023-31.12.2026.
Konkursi võitjaga sõlmitakse käsundusleping.

Ametikoha eesmärk: kohtunike koordinaator vastutab EKL poolt korraldatavate koertenäituste (sh. Gala Show ja Champion of Champions Show) kohtunikega seonduva eest, sh kohtunike valik, kutsete edastamine, reisiplaani koostamine, piletite ostmine, transpordi, majutuse ja toitlustamise organiseerimine Eestis, kuludokumentide edastamine raamatupidajale jm.

Nõuded kandideerijale:

– on Eesti Kennelliidu liige;
– valdab lisaks eesti keelele kõnes ja kirjas vähemalt ühte FCI töökeelt, kasuks tuleb täiendavate võõrkeelte oskus;
– omab eelnevat rahvuslike ja/või rahvusvaheliste koertenäituste korraldamise kogemust (peab olema olnud toimkonna liige).

Kandideerimiseks palume esitada:

– avaldus;
– motivatsioonikiri;
– CV.

Dokumendid tuleb esitada EKL büroosse (e-post: ekl@kennelliit.ee või post: Alajaama 8, 11314 Tallinn).
Dokumentide esitamise tähtaeg on 30.06.2023.
Lisaküsimustele vastab: Karlis Hallik, +37255659115