Kutsikate kuulutused

EKL-RKK üldkoosolek

EKL-RKK üldkoosolek

EKL RKK korraline üldkoosolek toimub 1.mail, algusega kell 11.00. Koosolek toimub EKL saalis, aadressil Alajaama 8, Tallinn.

Päevakord:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
  2. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt
  3. EKL RKK eelmise tegevusperioodi (2023) aruande arutamine, kinnitamine ja tegevusele hinnangu andmine
  4. EKL RKK eestseisuse tagasikutsumine
  5. EKL RKK uue eestseisuse valimine
  6. Muud küsimused

Kõik ringikorraldajad on oodatud koosolekul osalema, kuid juhime tähelepanu, et hääletada saavad koosolekul ainult RKK liikmed. Juhul, kui sa koosolekul isiklikult osaleda ei saa, on sul õigus anda volitus teisele EKL RKK liikmele. Palume digitaalselt allkirjastatud volitused saata rkk@kennelliit.ee hiljemalt 30.04.

Juhul, kui sa ei ole veel EKL RKK liige, kuid soovid allüksusega liituda, siis on selleks vaja saata vabas vormis digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus aadressile rkk@kennelliit.ee.