Kutsikate kuulutused

EKL täiendas näituste eeskirja

EKL täiendas näituste eeskirja

EKLi volinike erakorralisel koosolekul 5. septembril võeti vastu Näituste eeskirja täiendused, mis puudutavad näitustel agressiivselt käituvaid koeri ja registreerimistasu tagastamise korda.

EKLi juhatuse ettepanekul täiendati Näituste eeskirja punkti 5.3:

5.3 Näitusel ei tohi osaleda haiged, lonkavad, kurdid, munandi atroofiaga, nähtavalt tiined või imetavad koerad ning kastreeritud isased koerad. Samuti ei või näitusel osaleda koer, kelle kohta on täidetud kolm korda agressiooni teatis Eestis toimuvatel näitustel.

Uus sõnastus hakkab kehtima vastuvõtmise hetkest, sh. 28.06.23 volinike jätkukoosolekul vastuvõetud näituste eeskirjas, mis hakkab kehtima 01.01.2024.

Volinike ettepanekul täiendati Näituse eeskirja selles osas, mis puudutab registreerimistasu tagastamist, millega seoses korrigeeriti ka numeratsiooni:

4.8 Näituse toimkond on kohustatud tagastama registreerimistasu hiljemalt 14 päeva jooksul peale näituse toimumist:
1. koera surma korral veterinaari tõendi alusel.
2. omanikele, kelle koeri ei tohi kohtunik hinnata.
3. kui tõul vahetatakse kohtunikku ja varukohtunikku ei ole märgitud. Igal tõul saab olla ainult 1 välja kuulutatud varukohtunik.
4. kui registreerimise ajal vahetatakse kohtunikku tõul, millel pole märgitud varukohtunikku ja registreering on tehtud enne korraldaja poolt fikseeritud kohtuniku vahetusest teavitamise aega.

4.9 Registreerimistasu tagastatakse vastava avalduse alusel 95% ulatuses, kui avaldus on esitatud enne registreerimistähtaja lõppu ja 80% ulatuses, kui avaldus on esitatud peale registreerimisaja lõppu ja mitte hiljem kui näitusele eelneval päeval.

4.10 EKL, näitust korraldav organisatsioon ja seda korraldavad isikud ei vastuta nende kahjude eest, mida võib saada või põhjustada näitusel osalev koer või koera omanik.

Muudatus hakkab kehtima 01.01.2024.