EKL teenuste hinnakiri alates 11.06.2020

Kinnitatud EKL juhatuses 05.11.2015, protokoll nr 11
Kehtib alates 01.01.2016

Täiendatud EKL juhatuses 04.05.2016, protokoll nr 5 (kood 1037B)
Muudetud EKL juhatuses 03.11.2016, protokoll nr 11 (kood 1071B, 1089A, 1089B)
Muudetud EKL juhatuses 12.01.2017, protokoll nr 1 (kood 1036)
Täiendatud EKL juhatuses 17.08.2017, protokoll nr 10 (kood 1071C)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (kood 1027A, 1027B, 1080A, 1080B, 1084, 1033 – kehtiv alates 01.01.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.02.2018, protokoll nr 4 (kood 1064 – kehtiv alates 01.03.2018)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (koodid 1053A1, 1053A2, 1053A3 – kehtiv alates 01.07.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.12.2018, protokoll nr 24 (koodid 1005, 1006, 1008A, 1008B, 1009, 1010, 1011, 1012, 1033, 1034, 1035, 1084A – kehtiv alates 01.01.2019)
Täiendatud EKL juhatuses 12.03.2020, protokoll nr 3-2020 (kood 1033A – kehtiv alates 12.03.2020)
Täiendatud EKL juhatuses 11.06.2020, protokoll nr 6-2020 (EKL saali kasutamine – kehtiv vastuvõtmise hetkest)

 
Kood
Teenus
Hind (EUR)
EKL liikmele/
mitteliikmele
 

Eesti Kennelliidu (EKL) liikmestaatuse saamisega seonduv

1000 EKL sisseastumismaks 10 €
1001 EKL aastane liikmemaks 15 €
1002 EKL aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele 28 €
1003 EKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel 150 €
1004 EKL liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks 15 €
 

Registreerimistunnistusega seonduv

 
1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele 15 € / 40 €
1006 Export Pedigree tagasivahetamine 5 € / 20 €
1007 Koera EST-registrisse kandmine 15 € / 30 €
1008A Täiendavad kirjad registreerimistunnistusele 2 € / 6 €
1008B Tõendid ja töösertifikaadid 5 € / 20 €
1009 Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine 25 € / 55 €
 

Pesakonna registreerimisega seonduv*

* tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu tõuraamatumääruse ja selle lisadega kehtestatud nõudeid

 
1010 Kuni 3-kuuse pesakonna registrerimine (üks kutsikas) 15 € / 40 €
1011 3- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 55 € / 105 €

1012

 

üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas)

TT lamineerimine

100 € / 250 €               

1 €/ 2 €

 

Tiitlite vormistamisega seonduv

 
1027A EST  CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 20 € / 40 €
1027B EST  CH tiitli vormistamine (diplom) 15 € / 30 €
1080A EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 20 € / 40 €
1080B EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom) 15 € / 30 €
1081A BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 15 € / 15 €
1081B BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom) 10 €
1082A BALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 15 € / 25 €
1082B BALT CH tiitli vormistamine (diplom) 10 € / 20 €

1084

 

1084 A

Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett)

Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom)

20 € / 40 €

 

15€/30 €

1085 Eesti koerte LTU J CH / LTU VET CH / LTU CH tiitlitaotluste vahendamine Leedu Kennelliitu 22 €
1086 Eesti koerte LVA J CH / LVA VET CH / LVA CH tiitlitaotluste vahendamine Läti Kennelliitu 22 €
1087 Eesti koerte POL CH tiitli vahendamine Poola Kennelliitu 30 €
1088 Tiitlitaotluste vahendustasu 3 €
 

Kennelnimega seonduv

 
1029 Kennelnime vormistamise tasu 7 €
1030 Kenneli liikmemaks (ühekordne) 58 €
1031 Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne) 20 €
1032 Liikme väljaarvamine kennelist 20 €
 

Terviseuuringutega seonduv

 

1033

 

1033A

Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamine düsplaasia astme määratlemiseks*

Teise FCI liikmesriigi (täisliikme) kennelorganisatsiooni usaldusarsti puusa- ja küünarliigese düsplaasia hindamise tulemuse kandmine EKL registrisse

21 € / 55 €

 

21 € / 55 €

1034 Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti käsitlemistasu 160 €
1035 Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti kautsion** 26 € / 65 €
 

Välimikukohtuniku / koolitusestaatuse saamisega seonduv

 
1036 EKL koolitaja pädevuseksami tasu 40 €
1037A EKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks Tasuta
1037B EKL katsekohtuniku pädevuseksami tasu 40 €
1038 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord) 10 €
1039 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas kord) 16 €
 

Reklaami avaldamisega seonduv

 
1040 Esikaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 302 €
1041 Tagakaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 302 €
1042 Tagakaane väliskülg (värviline) ajakirjas “Koer” 453 €
1043 Siselehekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 221 €
1044 Siselehekülg (must-valge) ajakirjas “Koer” 114 €
1045 ½ siselehekülge (värviline) ajakirjas “Koer” 151 €
1046 ½ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” 61 €
1047 ¼ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” 31 €
1048 Poster (värviline) ajakirjas “Koer” 378 €
1049 Reklaami kujundamine ajakirjas “Koer” + 10%
1050 Korduvreklaam muutmata kujul ajakirjas “Koer” – 20%
1051 EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendil Tasuta
1062 Reklaambanner EKL kodulehel (1 nädal) **** 13 €
1078 Viide EKL kodulehel tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal) 4 €
1079 Eesti kenneli viit kodulehel tasuta
 

Üritustega seonduv

 
1053A1 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) 3 €
1053A2 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib kõikide tõugude näituste ning rohkem kui 2 rühma hõlmavate rühmanäituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) 2 €
1053A3 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (erinäitused) 1 €
1053B EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma/kõkide tõugude/rahvusvaheliste näituste puhul, mille kataloogi koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi) 5 €
1054 EKL liikmesorganisatsiooni näitusele registreerimine EKL büroos + 10% registreerimistasust
1089A EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks 1 €
1089B Eestis korraldatavate hurtade maastikujooksuvõistluste stardimaks 0.10 €
 

Teabe väljastamisega seonduv

 
1083 Arhiivipäring 2 € (ühe koera eest)
 

Registrimääruse rikkumisega seonduv

(kood 1057-1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010-1011 hindadega)

 
1057 Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine + 1 000% kogumaksumusest
1058 Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine +500% kogumaksumusest
1059 Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine + 1 000% kogumaksumusest
1060 Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 64 € iga kutsikas
1061 Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 320 € kogu pesakond
1062 Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 128 € iga kutsikas
1063 Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 640 € kogu pesakond
1064 Kolmandal korral tõuraamatumääruse rikkumisel, tulenevalt Tõuraamatu määruse p 7 (sõltumata kutsikate arvust) 640 € iga kutsikas
1065 Ebaõigete andmete esitamine, esitatud andmete muutmine vm + 200% kogumaksumusest
     
     
     
     
     
     

Muu

1070Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)1 €  
1071A Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)3 €
1071BTähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis)6 €
1071CDokumentide saatmine pakiautomaadiga Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)6 €
1072Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuajal)200% kogu-maksumusest

EKL saali kasutamine

EKL liikmesorganisatsioon – üldkoosoleku pidaminetasuta
SAALEKL liikmesorganisatsioon tööpäeval 5 €/tund
SAAL_1EKL liikmesorganisatsioon nädalavahetusel, riigipühal10 €/tund
SAAL_2EKL välised organisatsioonid25 €/tund
EKL saali kasutamine käib vastavalt EKL saali kasutamise korrale.

* EKL ei vastuta röntgenifilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead.
** Kautsjon tagastatakse juhul, kui maksja protest rahuldatakse.
*** alates 3 kuust -20%
**** Bänneri tingimused: (i) pildi suurus maksimaalselt 200000 baiti (~195 kB); (ii) pildi mõõtmed 120px laiust, kõrgus piiramatu; (iii) pildi formaat .jpg, .gif., .png.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL teenuste hinnakiri alates 11.06.2020

Kinnitatud EKL juhatuses 05.11.2015, protokoll nr 11
Kehtib alates 01.01.2016

Täiendatud EKL juhatuses 04.05.2016, protokoll nr 5 (kood 1037B)
Muudetud EKL juhatuses 03.11.2016, protokoll nr 11 (kood 1071B, 1089A, 1089B)
Muudetud EKL juhatuses 12.01.2017, protokoll nr 1 (kood 1036)
Täiendatud EKL juhatuses 17.08.2017, protokoll nr 10 (kood 1071C)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (kood 1027A, 1027B, 1080A, 1080B, 1084, 1033 – kehtiv alates 01.01.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.02.2018, protokoll nr 4 (kood 1064 – kehtiv alates 01.03.2018)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (koodid 1053A1, 1053A2, 1053A3 – kehtiv alates 01.07.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.12.2018, protokoll nr 24 (koodid 1005, 1006, 1008A, 1008B, 1009, 1010, 1011, 1012, 1033, 1034, 1035, 1084A – kehtiv alates 01.01.2019)
Täiendatud EKL juhatuses 12.03.2020, protokoll nr 3-2020 (kood 1033A – kehtiv alates 12.03.2020)
Täiendatud EKL juhatuses 11.06.2020, protokoll nr 6-2020 (EKL saali kasutamine – kehtiv vastuvõtmise hetkest)

 
Kood
Teenus
Hind (EUR)
EKL liikmele/
mitteliikmele
 

Eesti Kennelliidu (EKL) liikmestaatuse saamisega seonduv

1000 EKL sisseastumismaks 10 €
1001 EKL aastane liikmemaks 15 €
1002 EKL aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele 28 €
1003 EKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel 150 €
1004 EKL liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks 15 €
 

Registreerimistunnistusega seonduv

 
1005 Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele 15 € / 40 €
1006 Export Pedigree tagasivahetamine 5 € / 20 €
1007 Koera EST-registrisse kandmine 15 € / 30 €
1008A Täiendavad kirjad registreerimistunnistusele 2 € / 6 €
1008B Tõendid ja töösertifikaadid 5 € / 20 €
1009 Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine 25 € / 55 €
 

Pesakonna registreerimisega seonduv*

* tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu tõuraamatumääruse ja selle lisadega kehtestatud nõudeid

 
1010 Kuni 3-kuuse pesakonna registrerimine (üks kutsikas) 15 € / 40 €
1011 3- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) 55 € / 105 €

1012

 

üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas)

TT lamineerimine

100 € / 250 €               

1 €/ 2 €

 

Tiitlite vormistamisega seonduv

 
1027A EST  CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 20 € / 40 €
1027B EST  CH tiitli vormistamine (diplom) 15 € / 30 €
1080A EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 20 € / 40 €
1080B EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom) 15 € / 30 €
1081A BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 15 € / 15 €
1081B BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom) 10 €
1082A BALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) 15 € / 25 €
1082B BALT CH tiitli vormistamine (diplom) 10 € / 20 €

1084

 

1084 A

Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett)

Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom)

20 € / 40 €

 

15€/30 €

1085 Eesti koerte LTU J CH / LTU VET CH / LTU CH tiitlitaotluste vahendamine Leedu Kennelliitu 22 €
1086 Eesti koerte LVA J CH / LVA VET CH / LVA CH tiitlitaotluste vahendamine Läti Kennelliitu 22 €
1087 Eesti koerte POL CH tiitli vahendamine Poola Kennelliitu 30 €
1088 Tiitlitaotluste vahendustasu 3 €
 

Kennelnimega seonduv

 
1029 Kennelnime vormistamise tasu 7 €
1030 Kenneli liikmemaks (ühekordne) 58 €
1031 Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne) 20 €
1032 Liikme väljaarvamine kennelist 20 €
 

Terviseuuringutega seonduv

 

1033

 

1033A

Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamine düsplaasia astme määratlemiseks*

Teise FCI liikmesriigi (täisliikme) kennelorganisatsiooni usaldusarsti puusa- ja küünarliigese düsplaasia hindamise tulemuse kandmine EKL registrisse

21 € / 55 €

 

21 € / 55 €

1034 Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti käsitlemistasu 160 €
1035 Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti kautsion** 26 € / 65 €
 

Välimikukohtuniku / koolitusestaatuse saamisega seonduv

 
1036 EKL koolitaja pädevuseksami tasu 40 €
1037A EKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks Tasuta
1037B EKL katsekohtuniku pädevuseksami tasu 40 €
1038 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord) 10 €
1039 EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas kord) 16 €
 

Reklaami avaldamisega seonduv

 
1040 Esikaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 302 €
1041 Tagakaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 302 €
1042 Tagakaane väliskülg (värviline) ajakirjas “Koer” 453 €
1043 Siselehekülg (värviline) ajakirjas “Koer” 221 €
1044 Siselehekülg (must-valge) ajakirjas “Koer” 114 €
1045 ½ siselehekülge (värviline) ajakirjas “Koer” 151 €
1046 ½ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” 61 €
1047 ¼ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” 31 €
1048 Poster (värviline) ajakirjas “Koer” 378 €
1049 Reklaami kujundamine ajakirjas “Koer” + 10%
1050 Korduvreklaam muutmata kujul ajakirjas “Koer” – 20%
1051 EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendil Tasuta
1062 Reklaambanner EKL kodulehel (1 nädal) **** 13 €
1078 Viide EKL kodulehel tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal) 4 €
1079 Eesti kenneli viit kodulehel tasuta
 

Üritustega seonduv

 
1053A1 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) 3 €
1053A2 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib kõikide tõugude näituste ning rohkem kui 2 rühma hõlmavate rühmanäituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) 2 €
1053A3 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (erinäitused) 1 €
1053B EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma/kõkide tõugude/rahvusvaheliste näituste puhul, mille kataloogi koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi) 5 €
1054 EKL liikmesorganisatsiooni näitusele registreerimine EKL büroos + 10% registreerimistasust
1089A EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks 1 €
1089B Eestis korraldatavate hurtade maastikujooksuvõistluste stardimaks 0.10 €
 

Teabe väljastamisega seonduv

 
1083 Arhiivipäring 2 € (ühe koera eest)
 

Registrimääruse rikkumisega seonduv

(kood 1057-1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010-1011 hindadega)

 
1057 Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine + 1 000% kogumaksumusest
1058 Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine +500% kogumaksumusest
1059 Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine + 1 000% kogumaksumusest
1060 Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 64 € iga kutsikas
1061 Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 320 € kogu pesakond
1062 Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 128 € iga kutsikas
1063 Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine 640 € kogu pesakond
1064 Kolmandal korral tõuraamatumääruse rikkumisel, tulenevalt Tõuraamatu määruse p 7 (sõltumata kutsikate arvust) 640 € iga kutsikas
1065 Ebaõigete andmete esitamine, esitatud andmete muutmine vm + 200% kogumaksumusest
     
     
     
     
     
     

Muu

1070Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)1 €  
1071A Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)3 €
1071BTähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis)6 €
1071CDokumentide saatmine pakiautomaadiga Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis)6 €
1072Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuajal)200% kogu-maksumusest

EKL saali kasutamine

EKL liikmesorganisatsioon – üldkoosoleku pidaminetasuta
SAALEKL liikmesorganisatsioon tööpäeval 5 €/tund
SAAL_1EKL liikmesorganisatsioon nädalavahetusel, riigipühal10 €/tund
SAAL_2EKL välised organisatsioonid25 €/tund
EKL saali kasutamine käib vastavalt EKL saali kasutamise korrale.

* EKL ei vastuta röntgenifilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead.
** Kautsjon tagastatakse juhul, kui maksja protest rahuldatakse.
*** alates 3 kuust -20%
**** Bänneri tingimused: (i) pildi suurus maksimaalselt 200000 baiti (~195 kB); (ii) pildi mõõtmed 120px laiust, kõrgus piiramatu; (iii) pildi formaat .jpg, .gif., .png.