Kutsikate kuulutused

Alaska malamuut

Organisatsioon (taotleja)

Alaska Malamuutide Liit

Kehtib

01.07.2017-30.06.2022 (EKL volinike koosolek 21.03.2017, protokoll nr 13). Pikendatud kuni 31.12.2022 (EKL volinike koosolek 03.05.2022, protokoll nr 3)

Terviseuuring

HD (mõlemal vanemal): tulemusega A, B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle HD-uuringu tulemus on A;
ED (mõlemal vanemal): tulemusega 0 või 1;
Pärilike silmahaiguste uuring (mõlemal vanemal): tulemusega „leiuta“ päriliku katarakti (HC), RD ja PRA osas. Silmauuring ei või paaritushetkel olla vanem kui 24 kuud. Silmauuringu tegemise hetkeks ei või koer olla noorem kui 12 kuud.

Näitusetulemused

Näitusehinne (mõlemal vanemal): (i) üks näitusehinne „SP“ VÕI (ii) üks näitusehinne vähemalt „VH“ rahvusvaheliselt näituselt või erinäituselt VÕI (iii) üks näitusehinne vähemalt „VH“ juhul, kui koer on sooritanud FCI liikmes- või partnerriigis aktsepteeritud tõukatse. Kinnituse hinde/katse kohta väljastab Eesti Alaska Malamuutide Liit. Juhul, kui koer on paarituse hetkeks vanem kui 2 aastat, peab näitusehinne olema saadud noorte-, ava-, kasutus-, tšempioni- või veteranklassis.

Koolitus

Koolitustulemused ei ole nõutud

Muu

Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.