Kutsikate kuulutused

Austraalia karjakoer

Organisatsioon (taotleja)

Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ

Kehtib

01.01.2020-31.12.2024 EKL volinike koosolek 26.11.2019 (protokoll nr 13)

Terviseuuring

BAER kuulmistest (mõlemal vanemal): tulemusega normaalne kuulmine mõlemast kõrvast;
HD-uuring (mõlemal vanemal): A, B või C; ED-uuring (mõlemal vanemal): 0 või 1;
vähemalt üks pesakonna vanematest peab olema prcd-PRA geenitesti või ametliku põlvnemisuuringu teel saanud staatuse terve ehk normal

Näitusetulemused

Näitusehinne (mõlemal vanemal): 2 näitusetulemust vähemalt hindele “väga hea”

Koolitus

Koolitustulemused ei ole nõutud

Muu

Tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ. Aretusnõuded peavad olema täidetud enne paaritust.